Najbardziej ucierpią małe i średnie gospodarstwa

Wynik głosowania w Parlamencie Europejskim (28 październik) nad przeglądem unijnej polityki w zakresie jakości powietrza zdaniem Copa – Cogeca jest krokiem we właściwym kierunku, jednak nadal stanowi poważne zagrożenie dla unijnego sektora hodowli.

– Uważamy, że wynik głosowania Parlamentu Europejskiego nad metanem w ramach dyrektywy w sprawie krajowych poziomów emisji (NEC) jest korzystny. Wzywamy Komisję do reakcji na ten sygnał. Nadal jednak bardzo niepokoją nas cele w zakresie redukcji emisji amoniaku, które są dla nas poważnym wyzwaniem i stanowią zagrożenie dla produkcji żywności w krytycznym momencie, gdy zapotrzebowanie na żywność na świecie ma wzrosnąć o 60% do 2050 roku – mówi Pekka Pesonen, sekretarz generalny Copa – Cogeca – Musimy zagwarantować sprawiedliwy, opłacalny podział obciążeń między państwa członkowskie, czego brakuje w aktualnym wniosku Komisji Europejskiej. Co więcej, wniosek ten w niewystarczającym stopniu uwzględnia wcześniejsze wysiłki poczynione przez sektor na szczeblu krajowym w zakresie walki z emisjami.
 
W ocenie Copa – Cogeca w aktualnym kształcie, wniosek Komisji drastycznie przyśpieszy zmiany zachodzące w strukturach gospodarstw ze względu na fakt, że redukcja emisji amoniaku nie jest opłacalna w odniesieniu do korzyści i kosztów, co zostało podkreślone w ocenie skutków Komisji. Najbardziej jak podkreśla Copa – Cogeca ucierpią małe i średnie gospodarstwa. Nie jest to również dobre dla środowiska, gdyż, jeśli produkcja spadnie w Europie, popyt w UE i na świecie zostanie zaspokojony importami spoza Wspólnoty, gdzie obowiązują mniej rygorystyczne przepisy środowiskowe niż u nas.

– Oczywiście nie jest to także korzystne ani dla gospodarki ani dla całego społeczeństwa. Mamy nadzieję, że zdrowy rozsądek dojdzie do głosu w ramach tych dyskusji. Z przyjemnością wpłyniemy na kurs debaty z Radą UE – dodaje  Pesonen.