Mniej pszenicy i roślin oleistych

Aktualne prognozy Copa i Cogeca dla UE-28 ukazują spadek produkcji pszenicy miękkiej i roślin oleistych w stosunku do roku 2015, głównie ze względu na niekorzystne warunki meteorologiczne i coraz częstsze ataki szkodników i chorób.

W ocenie Copa – Cogeca  produkcja pszenicy miękkiej spadła w tym roku o 3,5%, a plony są niższe. Jest to spowodowane głównie trudnymi warunkami pogodowymi wahającymi się od suszy do ulew w Europie Środkowej. Całkowita produkcja zbóż w UE-28 wzrosła nieznacznie, konkretnie o 1,3% w stosunku do zeszłego roku, jednak sytuacja pszenicy miękkiej i jęczmienia najprawdopodobniej się pogorszy i ostateczne wyniki pewnie będą niższe. Prognozy obejmujące kukurydzę są również bardzo niepewne, gdyż sezon rozpoczął się późno, a nasłonecznienie było niskie.

Spadła też tegoroczna produkcja roślin oleistych w UE-28  o 1,7% w stosunku do roku 2015. Wysoki spadek (5,1%) został odnotowany w przypadku rzepaku, częściowo ze względu na niekorzystne warunki meteorologiczne i coraz częściej występujące choroby i szkodniki. Zmniejszenie powierzchni upraw jest także konsekwencją unijnej polityki w zakresie pestycydów i wycofywania środków ochrony roślin.

Wiele krajów,  jak zaznacza Max Max Schulman, przewodniczący grypy roboczej Copa – Cogeca ,,Zboża’’, doświadcza również poważnych problemów związanych z obecnością szkodników i chorób. Walka z nimi jest coraz trudniejsza, gdyż wyrabiają sobie odporność na środki ochrony roślin. Brakuje skutecznych środków ochrony roślin i spójnego zestawu narzędzi, które pozwoliłyby rolnikom na zarządzanie ryzykiem w gospodarstwie.