Mazowiecki Konkurs Serów Zagrodowych

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego we współpracy z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Warszawie organizuje pierwszą edycję Mazowieckiego Konkursu Serów Zagrodowych. Celem Konkursu jest promocja wyrobów mleczarskich – serów podpuszczkowych wytwarzanych samodzielnie oraz popularyzacja serów, jako podstawowego źródła wapnia w diecie człowieka.

Ponadto służy on także wskazaniu alternatywnego kierunku wykorzystania mleka w gospodarstwach hodowców bydła mlecznego. Konkurs realizowany jest w dwóch etapach: etap okręgowy i etap wojewódzki i mogą wnim uczestniczyć tylko mieszkańcy terenów wiejskich Województwa Mazowieckiego, producenci sera podpuszczkowego.

W Konkursie mogą wziąć udział:

1) Grupa A – producenci indywidualni (dwa etapy) – wytwarzający sery podpuszczkowe na własne potrzeby (osoby fizyczne, rolnicy, koła gospodyń wiejskich, szkoły, stowarzyszenia, gospodarstwa agroturystyczne, gospodarstwa ekologiczne);

2) Grupa B – przedsiębiorcy (jeden etap) – wytwarzający sery podpuszczkowe, prowadzący zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa mleka, wyłącznie na zasadzie produkcji Marginalnej, Lokalnej i Ograniczonej.
Zgłoszenia przyjmowane są do 5 grudnia 2016 roku.

14 grudnia br. odbędzie się w siedzibie Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Warszawie finał wojewódzki, podczas którego wyłonieni zostaną laureaci I edycji Mazowieckiego Konkursu Serów Zagrodowych. Natomiast uroczysta Gala Konkursu przewidziana jest na drugą połowę grudnia.

Źródło: KSOW