Łagodniejsze „zazielenianie”

Parlament Europejski zatwierdził mniej restrykcyjną wersję propozycji „zazieleniania” w stosunku do wcześniejszych propozycji KE. To ważne informacje dla polskich rolników.

Zgodnie z przyjętą opcją, na EFA (Ecological Focus Areas) ma być przeznaczane 3% powierzchni począwszy od 2014 r. Odsetek ten ma wzrosnąć do 5% w 2016 roku. Ewentualne dalsze zwyżki tego procentu mają być przedmiotem przeglądu w przeszłości. Pierwotna propozycja KE opowiadała się za przeznaczeniem 7% areału na EFA od 2014 roku.
Odnośnie kwestii zróżnicowania upraw, w gospodarstwach o powierzchni od 10 do 30 ha uprawiane mają być co najmniej dwa gatunki rocznie, a nie trzy jak w propozycji KE. Gospodarstwa poniżej 10 ha będą zwolnione z tego wymogu, a te przekraczające 30 ha będą musiały jednocześnie uprawiać przynajmniej trzy gatunki. W przypadku tych ostatnich, maksymalna powierzchnia przeznaczona pod jedną z tych upraw ma być większa niż 70–80%; a dwa gatunki mogą zajmować powierzchnię do 95% uprawianego areału.
Ważne jest również to, że rolnicy, którzy nie spełnią kryteriów zazieleniania nie stracą więcej niż 30% płatności z pierwszego filara WPR.
Oprac. EG (Źródło: FAMMU/FAPA)