KRIR wnioskuje

W trakcie oprysku

W związku z planowanym przez Komisję Europejską wycofaniem z użycia wielu substancji aktywnych stosowanych w środkach ochrony roślin rolniczych i sadowniczych samorząd rolniczy wnioskuje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o skorzystanie z możliwości danych krajom członkowskim UE i wydłużenie możliwości stosowania obecnych środków do momentu opracowania i wprowadzenia nowych odpowiedników wycofanych środków.

W ocenie izb rolniczych wykluczenie stosowanych przez polskich rolników np. neonikotynoidów sprawi, że koszty ochrony roślin znacznie wzrosną (bo spowoduje  to konieczność kilkakrotnego użycia innych, mniej skutecznych środków ochrony roślin ochrony upraw) i w konsekwencji mogą  być większym obciążeniem dla środowiska.

Źródło: KRIR