Krajowe Dni Ziemniaka

W dniach 25-26 sierpnia w Boninie w województwie zachodniopomorskim odbędzie się XXV edycja Krajowych Dni Ziemniaka. Ich organizatorem jest Instytut Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy Odział w Boninie.

Krajowe Dni Ziemniaka to specjalistyczna branżowa impreza wystawowo-targowa, a zarazem szkoleniowa skierowana do rolników i firm sektora rolnego i spożywczego związanego z produkcją oraz przetwarzaniem ziemniaków.

Głównym celem KDZ jest wspieranie procesów unowocześniania branży, promocja odmian, ułatwianie kontaktów między uczestnikami rynku oraz integracja jednostek tego sektora agrobiznesu. Ponadto prezentacja postępu biologicznego, technologicznego i ekonomiczno – organizacyjnego w produkcji i użytkowaniu ziemniaka, wspieranie procesów unowocześniania branży ziemniaka oraz promocja krajowych odmian ziemniaka i ułatwianie kontaktów między uczestnikami rynku oraz ich integracja.

W ramach targów prowadzony jest konkurs jakości kulinarnej odmian ziemniaka, a najlepsza odmiana nagradzana jest Pucharem Krajowych Dni Ziemniaka.

W trakcie targów specjaliści IHAR-PIB, będą prowadzić szkolenia i konsultacje dotyczące technologii uprawy, przechowalnictwa, odmianoznawstwa ziemniaka, a także rozwiązań marketingowych oraz przepisów prawnych. Prowadzone konsultacje pomogą odwiedzającym znaleźć odpowiedzi na pytania z zakresu agrotechniki i innych zagadnień mających wpływ na jakość i plon bulw ziemniaka – mówi dr inż. Agnieszka Przewodowska, komisarz XXV Krajowych Dni Ziemniaka.

Jak udało się nam ustalić w kolekcji polowej zostanie zaprezentowane ponad 100 odmian ziemniaka oraz 10 różnych programów ochrony i nawożenia. Zaplanowano również pokaz zbioru ziemniaków z użyciem najnowocześniejszych maszyn i innowacyjnych rozwiązań w zakresie prac polowych.

Źródło: IHAR