Konieczne wydłużenie terminu składania wniosków

Zarząd KRIR 23 grudnia złożył wniosek do ministra rolnictwa o przedłużenie okresu składania wniosków lub przyjęcie możliwości składania wniosków bez ograniczeń czasowych w sposób ciągły do wyczerpania limitów finansowych przewidzianych na przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w obszarze nawadniania w gospodarstwie rolnym.

Wnioski takie można było składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 25 września do 22 listopada 2019 roku.

Izby rolnicze uzasadniają swój postulat tym, że w związku ze skomplikowanymi i czasochłonnymi procedurami związanymi z uzyskaniem dokumentów aplikacyjnych niezbędnych do złożenia wniosku, znaczna liczba rolników nie zdążyła w tym okresie przygotować pełnej dokumentacji do wniosku.

Źródło: KRIR

Opracował: Samuel Skrzysz