Kolejni stypendyści Poldanor SA

Po raz kolejny zostały przyznane Stypendia Naukowo-Socjalne Poldanor SA. Spośród 30 wniosków, które wpłynęły, wybrano dziesięć, które w najpełniejszy sposób spełniały wymagania zawarte w regulaminie stypendium. Uroczyste wręczenie stypendiów wraz ze zwiedzaniem obiektów spółki odbyło się 23 listopada br.

Poldanor SA przyznaje Stypendium Naukowo-Socjalne na okres jednego semestru w wysokości 200 zł miesięcznie. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i studenci osiągający dobre wyniki w nauce i jednocześnie będący w trudnej sytuacji materialnej.  
Stypendium ma na celu wyróżnić i wesprzeć zdolną młodzież, a także promować kierunki rolnicze. Pozwala ono także dotrzeć do studentów i uczniów z informacją o spółce i zachęcić tych najlepszych do nawiązania współpracy z Poldanor SA. Studentom i uczniom stypendium daje możliwości praktycznego poznania zagadnień, z którymi spotykają się w szkole i na zajęciach. Poldanor SA dzięki stypendium będzie mógł budować relacje z najzdolniejszymi jeszcze zanim wejdą oni na rynek pracy.
Stypendyści musieli spełniać następujące warunki: 
  • być mieszkańcem gminy, na terenie Poldanor prowadzi działalność;
  • być uczniem lub studentem kierunków rolniczych, a także innych kierunków związanych z działalnością Poldanor SA;
  • w ostatnim semestrze uzyskać średnią ocen co najmniej 4,5 w przypadku szkół ponadgimnazjalnych i szkół policealnych;
  • w ostatnim semestrze uzyskać średnią ocen co najmniej 4,0 w przypadku szkół wyższych;
  • osiągać dochody na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekraczające połowy średniego wynagrodzenia krajowego;
  • złożyć w terminie wszystkie wymagane dokumenty określone w „Regulaminie przyznawania stypendium naukowo-socjalnego przez Poldanor SA”.
Stypendyści Poldanor SA

Lp.

Nazwisko i imię

Gmina

Szkoła

1.

Szyszka Klaudia

Rzeczenica

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

2.

Krauze Joanna

Konarzyny

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

3.

Tandecka Karolina

Konarzyny

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

4.

Londal Angelika

Polanów

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

5.

Studziński Mateusz

Przechlewo

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

6.

Grudziński Michał

Bobolice

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

7.

Król Natalia

Radowo Małe

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

8.

Janicka Kinga

Bobolice

Zespół Szkół w Szczecinku

9.

Łangowska Sylwia

Koczała

I LO w Miastku

10.

Szofer Krzysztof

Kuślin

Zespół Szkół Rolniczych CKU Technikum Rolnicze w Trzciance

(Źródło: Poldanor SA)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności