Kalkulacja kosztów produkcji rolniczej – sierpień 2019

Analizując zamieszczone kalkulacje należy pamiętać, iż są one tylko uśrednionym przykładem (obliczenia przykładowe) w jaki sposób można dokonać obliczeń. W związku z tym, że poszczególne parametry kalkulacji ulegają zmianie w zależności od gospodarstwa, dla którego się je sporządza, precyzyjnych obliczeń w odniesieniu do konkretnych warunków można dokonać na bazie danych zgodnych z tym co dzieje się w analizowanym gospodarstwie.

Kalkulacja kosztów uprawy 1 ha (w zł)
Rzepak ozimy Sierpień 2019
Nakład Jednostka Ilość Cena Wartość
 1. Materiał siewny dt 0,04 10000,00 400,00
 2. Nawożenie:
Saletra amonowa dt 5 124,91 624,55
Polifoska 6-20-30 dt 4 173,17 692,68
 Ca/Mg co 4 lata t 4 120,00 120,00
Razem nawożenie 1437,23
 3. Ochrona roślin
Butisan Star Max 500 SE kg(l) 2,5 117,00 292,50
Fury 100 EW kg(l) 0,1 127,00 12,70
Mospilan 20 SP kg(l) 0,1 464,00 46,40
Brasifun 250 EC kg(l) 0,75 58,76 44,07
Roundup Strong 540 SL kg(l) 2,5 45,00 112,50
Razem ochrona 508,17
 4. Usługi
Zbiór kombajnowy godz. 1 342,00 342,00
Wapnowanie co 4 lata godz. 0,5 223,00 27,88
Razem usługi 369,88
 5. Praca ciągnika
Uprawa ścierniska godz. 1 55,54 55,54
Wysiew nawozów (3x) godz. 2,1 40,82 85,72
Orka siewna godz. 3 48,18 144,54
Bronowanie godz. 0,5 40,82 20,41
Oprysk herbicydem godz. 0,8 40,82 32,65
Uprawa przedsiewna godz. 1,5 48,18 72,27
Siew godz. 1 40,82 40,82
Oprysk insektycydami (2x) godz. 1,2 40,82 48,98
Odbiór ziarna godz. 1 48,18 48,18
Transport zewnętrzny godz. 2 48,18 96,36
Razem praca ciągnika godz. 14,1 645,47
 6. Podatek 135,90
 7. Ubezpieczenie uprawy 122,38
 8. OC rolników 3,90
Razem koszty bezpośrednie 3622,92
 9. Koszty ogólnogospodarcze 1038,84
w tym amortyzacja 682,33
10. Koszt pracy ludzkiej godz. 30 15,00 450,00
Suma kosztów       5111,76
Wartość produkcji        
Produkt główny (netto) dt 35 152,02 5320,70
Ryczałtowy zwrot VAT % 7 10,64 372,45
Cena brutto zł/dt   162,66
Koszt produkcji zł/dt 146,05
Dopłata bezpośrednia zł/ha     912,94
Suma przychodów 6606,09
Wynik finansowy zł/ha 1494,33
Zdolność odtworzenia majątku gospodarstwa % 319,0

 


 

Kalkulacja kosztów uprawy 1 ha (w zł)
BURAK CUKROWY Sierpień 2019
Nakład Jednostka Ilość Cena Wartość
 1. Materiał siewny js 1,3 1000,00 1300,00
 2. Nawożenie:
Saletra amonowa dt 3,5 124,91 437,19
Polifoska 6-20-30 dt 4 173,17 692,68
CukroVit (N, Mikro, B) l 15 4,51 67,60
 Ca/Mg co 4 lata t 4 120,00 120,00
Razem nawożenie  1317,47
 3. Ochrona roślin:
Betanal maxxPro 209 OD (3x) kg(l) 4,5 105,00 472,50
Horizon 250 EW kg(l) 0,8 93,00 74,40
Danadim 400 EC kg(l) 0,8 41,00 32,80
Razem ochrona 579,70
 4. Usługi:
Wapnowanie co 4 lata godz. 0,5 223,00 27,88
Siewnik punktowy Gama godz. 1,5 140,00 210,00
Kombajn wielorzędowy (Holmer) ha 1 753,00 753,00
Razem usługi 990,88
 5. Praca ciągnika
Uprawa ścierniska godz. 1 55,54 55,54
Orka zimowa godz. 3 55,54 166,63
Bronowanie godz. 0,6 48,18 28,91
Wysiew nawozów (3x) godz. 2,1 40,82 85,72
Oprysk herbicydem (1) godz. 0,6 40,82 24,49
Uprawa przedsiewna (2x) godz. 3 48,18 144,54
Oprysk herbicydem (2) godz. 1,2 40,82 48,98
Nawożenie dolistne (2) godz. 1,2 40,82 48,98
Transport zewnętrzny godz. 17 48,18 819,05
Razem praca ciągnika 29,7 1422,84
 6. Podatek  135,90
 7. Ubezpieczenie uprawy 73,44
 8. OC rolników 3,90
Razem koszty bezpośrednie 5824,12
 9. Koszty ogólnogospodarcze 1038,84
w tym amortyzacja 905,39
10. Koszt pracy ludzkiej godz. 79,7 15,00 1195,50
Suma kosztów  8058,46
Wartość produkcji        
Produkt główny (netto) dt 600 10,20 6120,00
Ryczałtowy zwrot VAT % 7 0,71 428,40
Cena brutto zł/dt 10,91
Koszt produkcji korzeni zł/dt 13,43
Produkt uboczny – wysłodki zł/dt 300,00 2,00 600,00
Dopłata bezpośrednia zł/ha     912,94
Płatność do buraków cukr. zł/ha     1563,46
Suma przychodów     9624,80
Wynik finansowy zł/ha 1566,34
Zdolność odtworzenia majątku gospodarstwa % 273,00

 


 

Kalkulacja kosztów uprawy 1 ha (w zł)
Kukurydza na ziarno Sierpień 2019
Nakład Jednostka Ilość Cena Wartość
 1. Materiał siewny j.s. 50 tys. 1,8 240,00 432,00
 2. Nawożenie:
Saletra amonowa dt 5 124,91 624,55
Polifoska 6-20-30 dt 5 173,17 865,85
 Ca/Mg co 4 lata t 4 120,00 120,00
Razem nawożenie 1610,40
 3. Ochrona roślin
Traxor 600 EC kg(l) 2 29,00 58,00
Maister Power 42,5 OD kg(l) 1,5 128,00 192,00
Proteus 110 OD kg(l) 0,5 102,00 51,00
Razem ochrona 301,00
 4. Inne
Razem inne 0,00
 5. Usługi
Siew punktowy godz. 0,8 140,00 112,00
Zbiór kombajnowy godz. 1,1 342,00 376,20
Dosuszanie %/t 16% x 8 t 8,50 1088,00
Wapnowanie co 4 lata godz. 0,5 223,00 27,88
Razem usługi 1492,08
 6. Praca ciągnika
Uprawa ścierniska godz. 1 55,54 55,54
Orka zimowa godz. 3 55,54 166,63
Bronowanie godz. 0,6 48,18 28,91
Wysiew nawozów (3x) godz. 2,1 40,82 85,72
Uprawa przedsiewna godz. 1,5 48,18 72,27
Opryski (2x) godz. 1,8 40,82 73,47
Odbiór ziarna godz. 1 48,18 48,18
Transport zewnętrzny godz. 2 48,18 96,36
Razem praca ciągnika godz. 13 627,07
 7. Podatek 135,90
 8. Ubezpieczenie uprawy 63,17
 9. OC rolników 3,90
Razem koszty bezpośrednie 4665,52
10. Koszty ogólnogospodarcze 1038,84
w tym amortyzacja 666,60
11. Koszt pracy ludzkiej godz. 28 15,00 420,00
Suma kosztów       6124,36
Wartość produkcji        
Produkt główny (netto) dt 80 65,80 5264,00
Ryczałtowy zwrot VAT % 7 4,61 368,48
Cena brutto zł/dt     70,41
Koszt produkcji ziarna zł/dt 65,14
Przychód (ziarno) 5632,48
Dopłata bezpośrednia zł/ha 912,94
Razem przychód 6545,42
Wynik finansowy zł/ha 421,06
Zdolność odtworzenia majątku gospodarstwa % 163,17

 


 

Kalkulacja kosztów uprawy 1 ha (w zł)
Kukurydza na kiszonkę Sierpień 2019
Nakład Jednostka Ilość Cena Wartość
 1. Materiał siewny j.s. 50 tys. 2 240,00 480,00
 2. Nawożenie:
Saletra amonowa dt 5 124,91 624,55
Polifoska 6-20-30 dt 5 173,17 865,85
 Ca/Mg co 4 lata t 4 120,00 120,00
Razem nawożenie 1610,40
 3. Ochrona roślin
Traxor 600 EC kg(l) 2 29,00 58,00
Maister Power 42,5 OD kg(l) 1,5 128,00 192,00
Proteus 110 OD kg(l) 0,5 102,00 51,00
Razem ochrona 301,00
 4. Inne
Razem inne 0,00
 5. Usługi
Siew punktowy godz. 0,8 140,00 112,00
Sieczkarnia polowa godz. 2,5 360,00 900,00
Wapnowanie co 4 lata godz. 0,5 223,00 27,88
Razem usługi 927,88
 6. Praca ciągnika
Uprawa ścierniska godz. 1 55,54 55,54
Orka zimowa godz. 3 55,54 166,63
Bronowanie godz. 0,6 48,18 28,91
Wysiew nawozów (3x) godz. 2,1 40,82 85,72
Uprawa przedsiewna godz. 1,5 48,18 72,27
Opryski (2x) godz. 1,8 40,82 73,47
Odbiór ziarna godz. 1 48,18 48,18
Transport zewnętrzny godz. 4 48,18 192,72
Razem praca ciągnika godz. 15 723,43
 7. Podatek 135,90
 8. Ubezpieczenie uprawy 56,17
 9. OC rolników 3,90
Razem koszty bezpośrednie 4238,68
10. Koszty ogólnogospodarcze 1038,84
w tym amortyzacja 695,20
11. Koszt pracy ludzkiej godz. 28 15,00 420,00
Suma kosztów       5697,52
Wartość produkcji        
Produkt główny dt 550 8,51 4680,72
Koszt produkcji masy zielonej zł/dt 8,70
Dopłata bezpośrednia zł/ha 912,94
Razem przychód 5593,66
Wynik finansowy zł/ha -103,86
Zdolność odtworzenia majątku gospodarstwa % 85,06

 


 

Kalkulacja kosztów uprawy 1 ha (w zł)
Jęczmień jary Sierpień 2019
Nakład Jednostka Ilość Cena Wartość
 1. Materiał siewny dt 1,7 189,00 321,30
 2. Nawożenie:
Saletra amonowa dt 3 124,91 374,73
Polifoska 6-20-30 dt 3 173,17 519,51
 Ca/Mg co 4 lata t 4 120,00 120,00
Razem nawożenie 1014,24
 3. Ochrona roślin
Mustang 306 SE kg(l) 0,5 125,00 62,50
Bumper 250 EC kg(l) 0,5 86,00 43,00
Fury 100 EW kg(l) 0,1 127,00 12,70
Razem ochrona 118,20
 4. Inne
    Sznurek szt. 1 30,00 30,00
Razem inne 30,00
 5. Usługi
Zbiór kombajnowy godz. 0,9 342,00 307,80
Prasa godz. 0,75 174,00 130,50
Wapnowanie co 4 lata godz. 0,5 223,00 27,88
Razem usługi 466,18
 6. Praca ciągnika
Uprawa ścierniska godz. 1 55,54 55,54
Orka zimowa godz. 3 55,54 166,63
Bronowanie godz. 0,6 48,18 28,91
Wysiew nawozów (3x) godz. 2,1 40,82 85,72
Uprawa przedsiewna godz. 1,5 48,18 72,27
Siew godz. 1,4 40,82 57,14
Opryski (2x) godz. 1,8 40,82 73,47
Odbiór ziarna godz. 1 48,18 48,18
Zwózka słomy godz. 2 40,82 81,64
Transport zewnętrzny godz. 2 48,18 96,36
Razem praca ciągnika godz. 16,4 765,85
 7. Podatek 135,90
 8. Ubezpieczenie uprawy 35,46
 9. OC rolników 3,90
Razem koszty bezpośrednie 2891,03
10. Koszty ogólnogospodarcze 1038,84
w tym amortyzacja 715,22
11. Koszt pracy ludzkiej godz. 28 15,00 420,00
Suma kosztów       4349,87
Wartość produkcji        
Produkt główny (netto) dt 50 59,10 2955,00
Ryczałtowy zwrot VAT % 7 4,14 206,85
Cena brutto zł/dt     63,24
Koszt produkcji ziarna zł/dt 60,50
Przychód (ziarno) 3161,85
Produkt uboczny (słoma) dt 20 332,14
Dopłata do mat. siewnego zł/ha 80,00
Dopłata bezpośrednia zł/ha 912,94
Razem przychód 4486,93
Wynik finansowy zł/ha 137,06
Zdolność odtworzenia majątku gospodarstwa % 119,16

 


 

Kalkulacja kosztów uprawy 1 ha (w zł)
Pszenica ozima Sierpień 2019
Nakład Jednostka Ilość Cena Wartość
 1. Materiał siewny dt 2,5 202,00 505,00
 2. Nawożenie:
Saletra amonowa dt 3,5 124,91 437,19
Polifoska 6-20-30 dt 3,5 173,17 606,10
 Ca/Mg co 4 lata t 4 120,00 120,00
Razem nawożenie 1163,28
 3. Ochrona roślin
Huzar Activ 387 OD kg(l) 1 123,00 123,00
Bumper 250 EC kg(l) 0,5 86,00 43,00
Fury 100 EW kg(l) 0,1 127,00 12,70
Antywylegacz pł. 675 SL kg(l) 2 9,90 19,80
Razem ochrona 198,50
 4. Inne
    Sznurek szt. 1,5 30,00 45,00
 5. Usługi
Zbiór kombajnowy godz. 1 342,00 342,00
Prasa godz. 1 174,00 174,00
Wapnowanie co 4 lata godz. 0,5 223,00 27,88
Razem usługi 543,88
 6. Praca ciągnika
Uprawa ścierniska godz. 1 55,54 55,54
Orka siewna godz. 3 48,18 144,54
Wysiew nawozów (3x) godz. 2,1 40,82 85,72
Uprawa przedsiewna godz. 1,5 48,18 72,27
Siew godz. 1,4 40,82 57,14
Opryski (4x) godz. 3,6 40,82 146,94
Bronowanie godz. 1,5 40,82 61,23
Odbiór ziarna godz. 1 48,18 48,18
Zwózka słomy godz. 2 40,82 81,64
Transport zewnętrzny godz. 2 48,18 96,36
Razem praca ciągnika godz. 19,1 849,56
 7. Podatek 135,90
 8. Ubezpieczenie uprawy 50,83
 9. OC rolników 3,90
Razem koszty bezpośrednie 3495,84
10. Koszty ogólnogospodarcze 1038,84
w tym amortyzacja 753,83
11. Koszt pracy ludzkiej godz. 35 15,00 525,00
Suma kosztów       5059,68
Wartość produkcji i wynik finansowy      
Produkt główny (netto) dt 60 65,98 3958,80
Ryczałtowy zwrot VAT % 7 4,62 277,12
Cena brutto zł/dt     70,60
Koszt produkcji ziarna zł/dt 61,27
Przychód (ziarno)       4235,92
Produkt uboczny (słoma) dt 30   390,64
Dopłata do mat. siewnego zł/ha     80,00
Dopłata bezpośrednia zł/ha     912,94
Razem przychód     5619,49
Wynik finansowy zł/ha 559,81
Zdolność odtworzenia majątku gospodarstwa % 174,26

 


 

Kalkulacja kosztów produkcji w zł na szt.
Żywiec wieprzowy Sierpień 2019
Wyszczególnienie Jednostka Ilość Cena Wartość
A) Koszty bezpośrednie
1. Zakup prosięcia szt. 1 204,00 210,12
Ubytki naturalne % 3
2. Pasza
Jęczmień z zakupu dt 2,6 59,10 153,66
Jęczmień z produkcji własnej dt 2,6 60,50 157,29
Pszenica z zakupu dt 0,16 63,97 10,24
Pszenica z produkcji własnej dt 0,16 61,27 9,80
Konc.T Starter dt 0,032 271,00 8,67
Konc.T Grower dt 0,065 243,00 15,80
Konc.T Finiszer dt 0,194 241,00 46,75
Razem pasza z zakupu I 3,051 235,12
Razem pasza (zboża własne) II 3,051 238,31
3. Słoma dt 2 8,87 17,73
4. Woda m3 0,64 6,00 3,84
5. Obsługa weterynaryjna 16,00
6. Praca ciągnika h/szt. 0,6 48,18 28,91
7. Koszt pracy ludzkiej h/szt. 4 15,00 60,00
Razem koszty bezpośrednie I 571,71
Razem koszty bezpośrednie II 574,91
B) Koszty ogólnogospodarcze
Roczna obsada zwierząt szt. 200
Koszty ogólnogospodarcze bez amortyzacji 39,83
Amortyzacja budynków inwentarskich i wyposażenia 67,95
Amortyzacja ciągnika
(w koszcie pracy ciągnika)
8,58
Razem koszty ogólnogospodarcze 107,78
KOSZTY RAZEM I 679,49
KOSZTY RAZEM II 682,69
Wartość produkcji      
Produkt główny (netto) kg 110 5,21 573,10
Ryczałtowy zwrot VAT % 7 0,36 40,12
Cena brutto zł/kg     5,57
Jednostkowy koszt prod. I zł/kg 6,18
Jednostkowy koszt prod. II zł/kg 6,21
Suma przychodów     613,22
Wynik ekonomiczny I -66,27
Wynik ekonomiczny II -69,47
Zdolność odtworzenia majątku gospodarstwa I % 13,40
Zdolność odtworzenia majątku gospodarstwa II % 9,22

 

Opracowanie:
Kornel Pabiszczak
Grzegorz Wysocki

Źródło: WIR