INTERMAG podpisał Kodeks Postępowania EBIC

INTERMAG podpisał Kodeks Postępowania EBIC (Europejska Stowarzyszenie Producentów Biostymulatorów) dotyczący wprowadzania do obrotu biostymulatorów.

Unikalny, nowy i kształtujący się obraz sektora biostymulatorów roślin powoduje często zamieszanie na rynku na temat natury i oddziaływania biostymulatorów na rośliny, spotęgowany przez różnice w definicjach krajowych oraz w podejściu do regulacji formalnych związanych z biostymulatorami roślin. 
Aby poprawić klarowność definicji biostymulatorów na rynku, Europejskie Stowarzyszenie Producentów Biostymulatorów ( EBIC) opracowało Kodeks Postępowania, które promuje transparentność i dobre praktyki w zakresie informowania rolników i ogrodników o dodatkowych korzyściach wynikających ze stosowania biostymulatorów. Kodeks Postępowania został jednogłośnie przyjęty przez członków Zgromadzenia Ogólnego EBIC w czerwcu 2013 roku. 
Przez podpisanie Kodeksu Postępowania EBIC, INTERMAG zobowiązuje się do działania zgodnego ze standardami etycznymi w biznesie, a zwłaszcza:
  • Respektować w całości stosowne prawo i regulacje na danym rynku
  • Rozwijać bezpieczne i skuteczne produkty z naukowym uzasadnieniem działania
  • Współpracować z odpowiednimi władzami w celu zapewnienia uczciwej konkurencji i ochrony konsumenta
  • Dostarczać odpowiednich informacji dla użytkowników końcowych w celu podejmowania przez nich świadomych decyzji
Kodeks Postępowania jest zbieżny z projektowanymi nowymi regulacji UE, które wejdą w życie prawdopodobnie w latach 2016-2017. INTERMAG zobowiązał się do stworzenia  indywidualnego harmonogramu wdrożenia Kodeksu Postępowania. Dzieląc się najlepszymi praktykami i doświadczeniami wśród członków EBIC będziemy sprzyjać procesowi wzajemnego uczenia się na zasadzie wymiany zdobytych doświadczeń. Kładziemy akcent na ciągłe doskonalenie i naukę w tym zakresie. 
INTERMAG jako jedyny polski producent należy do tego elitarnego Stowarzyszenia.
(Źródło: INTERMAG)