Intermag – badania i rozwój

Przedstawiciele firmy Intermag

8 grudnia w miejscowości Dosłońce (woj. małopolskie) odbyła się konferencja prasowa firmy Intermag, połączona z prezentacją zaplecza badawczego Działu Badań i Rozwoju przedsiębiorstwa, w tym komory fitotronowej, nowego laboratorium oraz zautomatyzowanego tunelu do badań biologicznych, zlokalizowanych w Osieku k. Olkusza.

Centrum badawczo-rozwojowe

– Nowoczesna aparatura i urządzenia badawczo-pomiarowe znajdujące się w naszych laboratoriach umożliwiają rozwój istniejących już produktów jak i prace nad nowymi rozwiązaniami – mówił dr Krzysztof Ambroziak, kierownik Działu Badań i Rozwoju firmy prezentując obiekty badawcze, w tym pracownię mikrobiologiczną, badań formulacyjnych i analityczną. W pracowni mikrobiologicznej prowadzone są badania nad tworzeniem biopreparatów zawierających mikroorganizmy. Badane są tam nie tylko bakterie rozkładające materię organiczną, ale też te, które solubilizują fosfor, magnez, cynk, wapń.

Pracownia badań formulacyjnych to miejsce, w którym opracowywane i tworzone są nowe formulacje nawozów i biostymulatorów. W pracowni analitycznej, na najnowszej generacji spektrometrze emisji optycznej z indukcyjnie sprzężoną plazmą ICP OES wykonywane są analizy fizykochemiczne nowych formulacji oraz produktów wytwarzanych przez firmę.

W lutym 2016 r. w ramach centrum badawczo-rozwojowego uruchomiona została również komora fitotronowa o powierzchni 21 m2, w której przez cały rok w kontrolowanych warunkach prowadzone są badania (w różnej kombinacji i wielu powtórzeniach) dotyczące skuteczności wprowadzanych na rynek produktów i ich oddziaływania na rośliny. Dr Sebastian Żmudzki, specjalista ds. badań i rozwoju wyjaśnił, że dzięki symulowaniu warunków klimatycznych można w doświadczeniu założyć każdy moment sezonu wegetacyjnego (w czasie obecności w obiektach firmy w komorze panowały warunki odpowiadające drugiej połowie kwietnia). – Obecnie na młodych roślinach jęczmienia i rzodkiewki prowadzimy eksperymenty dotyczące wykorzystania ekstraktów roślinnych jako biostymulatorów. Ujednolicone warunki prowadzenia doświadczeń pozwalaj na zauważenie różnić w rozwoju roślin poddanych działaniu preparatów i tych pochodzących z kontroli – informował przedstawiciel firmy.

Z działalności firmy

– Staramy się pomóc rolnikom, aby jeszcze efektywniej i zyskowniej produkowali żywność w dbałości o środowisko naturalne. Wprowadzamy innowacje (produktowe, marketingowe, procesowe), tworzymy rozwiązania kompleksowe – łącząc odżywienie i biostymulację roślin oraz wprowadzając produkty oparte o mikroorganizmy oddziaływujące na glebę, zapewniając roślinom optymalne warunki wzrostu i rozwoju – informował Hubert Kardasz, prezes zarządu firmy. Oferta produktowa firmy, jeśli chodzi o uprawę roślin zawiera się w obszarach: biostymulacji, nawożenia, zwiększania odporności roślin i poprawy ich zdrowotności oraz zwiększania żyzności gleby.

W 2016 r. zrealizowane zostały następujące inwestycje:

 • linia do konfekcji produktów sypkich i granulowanych;
 • hala namiotowa do magazynowania surowców i opakowań;
 • tunel eksperymentalny dla centrum badawczo-rozwojowego;
 • remont i modernizacja hal wybranych hal;
 • zakup hali o powierzchni 2400 m2 pod utworzenie nowego zakładu biotechnologicznego.

Jak zaznaczył H. Kardasz, firma realizuje projekt badawczy pt. „Nowoczesne preparaty agrochemiczne oparte o biodegradowalne ligandy i inne naturalne związki stymulujące odporność, umożliwiające biofortyfikację roślin do zastosowania w Integrowanej Produkcji Roślinnej”. Zakłada on opracowanie biopreparatów uodparniających rośliny na stres, które stanowić mogą również istotny czynnik sprzyjający biofortyfikacji roślin. Dodatkowo, w ramach programu mają być również stworzone biostymulatory oraz metody wytwarzania chelatów mikroelementowych na bazie biodegradowalnych ligandów.

Nowości produktowe

Prezes firmy przedstawił także ofertę produktów prozdrowotnych dla hodowców bydła, a wśród nich:

 • Ketoweg – zalecany do stosowania po ocieleniu;
 • Insemin − zwiększa skuteczność inseminacji;
 • Pidolac − zapobiega niedoborom wapnia po ocieleniu u krów;
 • Acidin − stymuluje apetyt, zapobiega biegunkom;
 • Acidherb − pobudza apetyt, zwiększa odporność i stymuluje układ pokarmowy;
 • Digest – stosowany u cieląt w profilaktyce wystąpienia biegunek o różnym podłożu

O działaniach marketingowych, kampanii wizerunkowej, ale też o nowych produktach mówił dr Wiesław Ciecierski, dyrektor marketingu. Primus B+ to specjalistyczny nawóz mineralny przeznaczony do stosowania w trakcie zaprawiania materiału siewnego. Dostarcza on kiełkującym nasionom niezbędne składniki pokarmowe, umożliwia roślinom szybkie i dobre ukorzenienie się oraz zwiększa odporność na złe warunki wilgotnościowe gleby. Primus B+ zapewnia przyswajalne formy składników pokarmowych w bezpośrednim sąsiedztwie korzeni oraz jest dawką startową mikro i makro elementów.

Dodatkowo, w ofercie jest nowy ultragranulat. – Wykorzystując zasoby techniczne w postaci suszarni z łożem fluidalnym, w odpowiedzi także na zapotrzebowanie rynków zagranicznych firma stworzyła Micro Plus Ultra, nawóz w postaci ultragranulatu przeznaczony do fertygacji w uprawach inertnych, organicznych oraz w gruncie – podkreślił W. Ciecierski.

Na bazie mikroorganizmów

– Nawozy są niezbędnym elementem zapewnienia plonowania roślin, jednak niska jest efektywność wykorzystania składników pokarmowych z nawozów doglebowych. Wynosi ona dla azotu 50−70%, fosforu 10−25%, a potasu 50−60% − informował Radosław Wilk, ekspert ds. biopreparatów. Mikroorganizmy mają wysoki potencjał zwiększania produktywności roślin i jakości plonu w sposób bezpieczny dla środowiska. Innowacyjna seria biopreparatów, oprócz znanego już, głównie producentom rolnym, produktu Bactim Słoma obejmuje:

 • Bactim Starter – przeznaczony do zaprawiania nasion warzyw i roślin ozdobnych uprawianych z siewu wprost do gruntu; zawiera mikroorganizmy ryzosferowe (Bacillus spp., Pseudomonas spp., Azospirillum spp., Azotobacter spp.) o działaniu biostymulującym i zwiększającym biologiczną aktywność gleby;
 • Bactim Mixer – polecany do przygotowania podłoży do siewu, pikowania, sadzenia, przesadzania roślin oraz do stosowania z sadzeniem roślin na miejsce stałe; zawiera bakterie ryzosferowe (Agrobacterium spp., Bacillus spp., Streptomyces spp.), grzyby mikoryzowe (Glomus spp.) i saprofityczne (Pochonia spp., Trichoderma spp.) oraz drożdże (Pichia spp.);
 • Bactim Ruter – polecany do przygotowania rozsad warzyw i roślin ozdobnych, przeznaczony do podlewania siewek; zawiera bakterie ryzosferowe (Bacillus spp., Paenibacillus spp., Pseudomonas spp., Azospirillum spp., Azotobacter spp.), grzyby saprofityczne (Gliocladium spp., Trichoderma spp.) oraz mikoryzowe (Glomus spp.);
 • Bactim Fertimax – polecany w uprawach warzyw pod osłonami oraz do przygotowania rozsad warzyw kapustnych; zawiera bakterie ryzosferowe (Bacillus spp., Paenibacillus polymyxa, Pseudomonas fluorescens) oraz grzyby saprofityczne (Trichoderma spp., Gliocladium virens);
 • Bactim Receptor – polecany do podlewania, fertygacji upraw warzyw i roślin ozdobnych na plantacjach narażonych na występowanie nicieni; zawiera bakterie ryzosferowe (Streptomyces spp.), grzyby saprofityczne (Pochonia spp.) oraz mikoryzowe (Glomus spp., Rhizophagus spp.);
 • Bactim Vigor – polecany do stosowania w formie oprysku, podlewania gleby i roślin bądź z wykorzystaniem systemów do nawadniania w celu silnej biostymulacji roślin; zawiera bakterie ryzosferowe (Bacillus spp., Streptomyces spp.), grzyby saprofityczne (Trichoderma spp.) i mikoryzowe (Glomus spp., Rhizophagus spp.) oraz drożdże (Pichia spp.).

Tekst i zdjęcia: Joanna Klepacz-Baniak