Precyzja i bezpieczeństwo

System easyconnect

W miejscowości Nunhem, w holenderskiej stacji doświadczalnej hodowli odmian warzyw firmy Basf, właściciela marki Nunhems, 10 października br. odbyła się międzynarodowa konferencja prasowa. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 70 dziennikarzy z prawie 30 krajów świata. Podejmowano aktualne zagadnienia dotyczące m.in rolnictwa precyzyjnego, cyfryzacji w rolnictwie, potrzeb żywnościowych świata, bioróżnorodności agrocenoz, zdrowej żywności, potrzeb konsumenta i trendów w hodowli nowych odmian warzyw.

Jednym z prezentowanych tematów był opracowany przez Basf innowacyjny system przeniesienia środka ochrony roślin z opakowania do zbiornika opryskiwacza, tzw. easyconnect-system (w technologii closed transfer system – CTS).

Fot. 1. Michael Wagner

Michael Wagner (fot. 1) z Basf podkreślił, że easyconnect-system umożliwia przeniesienie płynnego ś.o.r. bezpośrednio z oryginalnego opakowania do zbiornika opryskiwacza. Dla osoby nadzorującej tę czynność odbywa się to praktycznie bezkontaktowo, dzięki temu operator nie jest narażony na kontakt ze ś.o.r. Gwałtownie spada także ryzyko zanieczyszczenia środowiska, wynikające m.in. z przypadkowego rozlania cieczy roboczej lub samego skoncentrowanego produktu. System umożliwia również łatwe odmierzenie objętości przelewanej cieczy (dawkowanie), a także płukanie opróżnionego opakowania i przygotowanie go do utylizacji. Easyconnect-system składa się z dwóch elementów: unikalnej zakrętki wcześniej zamontowanej na pojemnikach i elementu łączącego.

Fot.2. Demonstracja działania systemu easyconnect

Konstrukcja ta umożliwia bezpośrednie przelewanie ś.o.r. z oryginalnego opakowania do zbiornika opryskiwacza oraz dokładny pomiar objętości przelewanej cieczy (fot. 2). Gwarantuje bezkontaktowe napełnianie opryskiwacza.

Basf, w porozumieniu z firmami Adama, Corteva Agriscience, Nufarm i Syngenta od br. pilotażowo wdraża do praktyki to bezpieczne, dla rolnika i środowiska, testowane już od 2015 r. rozwiązanie. Jest ono na bieżąco modyfikowane (pod względem funkcjonalności i użytkowania) zgodnie z oczekiwaniami testujących je rolników. Wprowadzenie na rynek nastąpi w pierwszej kolejności w Danii, Niemczech, we Francji i w Holandii i planowane jest w sezonie 2021/2022. Do tego czasu konieczne jest przeprowadzenie we wszystkich firmach biorących udział w projekcie standaryzacji opakowań ś.o.r. (ta sama średnica wlewu i zakrętki o jednakowym gwincie – norma branżowa IS63, opakowania o pojemności 1, 3, 5, 10 i 15 l).

Tekst i zdjęcia: Joanna Klepacz-Baniak