II Forum Sektora Wołowiny

W hotelu Warsaw Plaza Hotel 26 listopada odbyła się II edycja Forum Sektora Wołowiny. W konferencji organizowanej przez Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego uczestniczyli producenci rolni, przedstawiciele zakładów mięsnych, handlu (sieci handlowe oraz sklepy detaliczne), przedstawiciele dystrybucji oraz gastronomii.

W trakcie obrad dyskutowano między innymi na temat wspólnej strategii sektora wołowiny w modelu win-win, wpływie reformy rynku mleka na rynek wołowiny, jakości mięsa wołowego, transferu wiedzy oraz innowacyjności w procesie produkcji, handlu, logistyki, marketingu w tym również promocji wołowiny oraz współpracy w ramach łańcucha dostaw.
Jak podkreślają organizatorzy powodem organizacji Forum Sektora Wołowiny była potrzeba integracji w łańcuchu dostaw wołowiny.

– Uważamy, że Forum jest doskonałą okazją do wymiany poglądów nt. problemów sektora i jest platformą dyskusji, jak te problemy rozwiązywać. Wzorem dla nas są organizacje branżowe w innych krajach, które potrafią zorganizować wspólne platformy wymiany poglądów, dzięki czemu mogą razem wypracowywać plany strategiczne dla branży przeważnie na 5 lat, oparte o budżety głównie z opłat parafiskalnych, ale także o inne źródła finansowania – mówi Jerzy Wierzbicki, prezes PZPBM.

W ocenie Wierzbickiego sytuacja na rynku wołowiny jest obecnie w miarę stabilna. Odnotowano w 2014 i 2015 roku nieznaczny wzrost konsumpcji. Wydaje się,  jak zaznacza szef PZPBM , że będzie to trend trwały wynikający z rosnącej mody na wołowinę, której jakość na półkach sklepowych stopniowo ulega poprawie.

–  Maleje eksport cieląt i żywych zwierząt, rośnie import cieląt i młodego bydła. W dalszym ciągu jednak mamy problem z niższą ceną za polską wołowinę w stosunku do średniej UE. Chwilowo ta różnica spłaszczyła się w okresie silnego popytu ze strony Turcji, ale od 1 stycznia 2013 roku po wypadnięciu z rynku tureckiego ponownie różnica cen wzrosła. Za nasze ćwierci z bydła dorosłego w klasie AR3 uzyskujemy cenę niższą o około 20% od średniej ceny na rynku UE. Dlatego wyzwaniem dla branży jest poszukiwanie sposobów na zwiększenie popytu na polską wołowinę zarówno na rynku krajowym jak i na rynku wewnętrznym UE oraz na rynkach krajów trzecich – podsumowuje Jerzy Wierzbicki.