Pod hasłem „Doradztwo-Innowacja-Partnerstwo”

Fot. 1. Uczestnicy spotkanie dla właścicieli sklepów biorących udział w dystrybucji produktów oferowanych przez firmę Timac Agro Polska

12 października w Warszawie odbyło się spotkanie dla właścicieli sklepów biorących udział w dystrybucji produktów oferowanych przez firmę Timac Agro Polska, członka Grupy Roullier. Główne zagadnienia dotyczyły portfolio firmy i propozycji na bieżący sezon dla ogrodników i rolników, a także charakterystyki kompleksów zawartych w nawozach i samych nawozów.

Krótka historia

Agata Stolarska (fot. 2), prezes zarządu Timac Agro Polska przypomniała, że reprezentowana przez nią firma jest członkiem Grupy Roullier. Pierwszy zakład grupa uruchomiła w 1959 r. u wybrzeży Bretanii i rozpoczęła wykorzystywanie alg morskich do produkcji posypowych nawozów wapniowych. Przełomowym momentem, który nastąpił w 1972 r. było uruchomienie linii technologicznej do produkcji nawozów wielkoskładnikowych na bazie alg morskich, która funkcjonuje do dzisiaj. Trzeci projekt grupy Roullier rozwijany także do dzisiaj to odżywianie zwierząt. W 1975 r. zbudowano fabrykę, w której odbywa się produkcja dodatków do pasz. W 1984 r. uruchomiono fabrykę bloków mineralnych w Saint-Malo, a w 1989 r. Grupa Roullier zainwestowała także w linię do realizacji procesów przetwórstwa spożywczego. Ekspansję i eksport produktów wytwarzanych w Bretanii na rynki poza Europą rozpoczęto w 1997 r. W 2005 r. w ramach swoich działań grupa Roullier otworzyła Centrum Doświadczeń i Wdrożeń Przemysłowych w Dinard, a w 2016 r. – Światowe Centrum Innowacji Roullier.

Dlaczego Grupa Roullier jest zlokalizowana właśnie w Bretanii? Jak informowała A. Stolarska, tu, u wybrzeży Francji są duże stanowiska, skąd można pozyskiwać algi morskie. – Bretania to region ogrodniczy, a także znany z zagęszczonej produkcji mleka i z tuczu zwierząt. Na tych terenach, intensywnie wykorzystywanych rolniczo, gleby są znacznie degradowane, a początki nawożenia, czyli poprawy struktury gleb, to rozsypywanie na polach skamieniałych alg morskich rozdrobnionych w piasku bogatych w wapń i pierwiastki śladowe – przekazała prezes TAP.

-Dziś wielkość sprzedaży produktów Grupy Roullier produkowanych w 89 fabrykach sięga 4,6 mln ton rocznie (…). Sukces Timac Agro polega na tym, że codziennie 20 tys. doradców w wielu krajach świata dociera do swoich klientów. Ponadto nawozy nie są zbywane bezpośrednio do rolników, ale są dostarczane przez sieć dystrybutorów. Celem firmy jest zaspokojenie potrzeb upraw i gatunków na każdym kontynencie z poszanowaniem gleby, roślin i zwierząt w kontekście rosnącej populacji ludności (w 2050 r. będzie to już ok. 10 mln ludzi). Produkty są obecne w 100 krajach świata – informowała A. Stolarska.

Fot. 2. Agata Stolarska

Centrum badawcze

Łukasz Peroń (fot. 3), Communication & Crop Manager w Timac Agro Polska, omówił Światowe Centrum Innowacji (CMI) Grupy Roullier, w którym będą opracowane innowacyjne produkty do odżywiania roślin i zwierząt takie, jak m.in. wykorzystywane w nawozach i produktach Timac Agro: Top-Phos, Seactiv, Mezocalc, Fertiactyl.

Powierzchnia CMI to łącznie 8 tys. m2, dodatkowe 1200 m2 zajmują szklarnie. W CMI zostają określone potrzeby dzisiejszego rolnictwa, inicjowane są projekty zgodnie z określonymi potrzebami, a także ma miejsce odpowiednie lokowanie produktów na rynku. Badania w CMI dotyczą głównie aktywatorów glebowych, biokontroli i biostymulacji, a także składników nawozów, m.in. azotu, fosforu i siarki. Badania dotyczą także składników nawozów o działaniu biostymulujących: ekstraktów roślinnych. W tym nowoczesnym centrum innowacji w Saint Malo pracuje 200 naukowców reprezentujących 20 narodowości – przekazał Ł. Peroń.

Jak dotychczas działania Grupy Roullier zaowocowały zgłoszeniem 50 patentów, wydaniem 100 publikacji i zatrudnieniem 40 osób zaangażowanych w innowacyjne projekty. W obiekcie CMI dostępne jest dziś 1200 m2 szklarni, w których są prowadzone badania (hydroponiczna, dla upraw w donicach, na mikroalgi, biokontroli, fenotypowe). W laboratoriach wykonywane są analizy fizyczne – surowców, produktów w produkcji oraz gotowych produktów pod względem granulometrii, kruchości, twardości, balistyki oraz opakowań, a także analizy chemiczne składników mineralnych nawozów.

Fot. 3. Łukasz Peroń

„Doradztwo-Innowacja-Partnerstwo”

Grzegorz Iskra (fot. 4), Business Unit Director, przedstawił TAP jako firmę działającą pod hasłem „Doradztwo-Innowacja-Partnerstwo”. Głównym obszarem działalności firmy jest dostarczanie innowacyjnych rozwiązań związanych z odżywianiem roślin i zwierząt na rzecz zrównoważonego rolnictwa. Celem jest podniesienie efektywności produkcji rolniczej. Kontakty z rolnikami TAP buduje na doradztwie i partnerstwie. Na podstawie analiz gleby i określania potrzeb pokarmowych roślin dla każdego indywidualnego klienta dopasowany jest program odżywiania roślin.

Dzisiaj Polska przez TAP jest podzielona na cztery główne obszary, a każdy ma swojego dyrektora. Firma w terenie zatrudnia ponad 100 doradców, a gdy powstała w Polsce w 2005 r. zaczynała od 47 przedstawicieli. Codziennie doradcy docierają do 600 rolników i ogrodników. Taki model biznesowy sprawdza się dzisiaj w rolnictwie, gdyż klienci są coraz bardziej wymagający pod względem doradztwa. TAP swoje produkty promuje na szeregu spotkań i konferencji, a także na targach branżowych.

Fot. 4. Grzegorz Iskra

Algi jako składnik nawozów

Maciej Sroczyński (fot. 5), PR Manager, omówił algi morskie, które są podstawowym surowcem do produkcji nawozów Timac Agro. Dlaczego akurat algi są wykorzystywane do produkcji nawozów? – Historycznie w Bretanii algi były wykorzystywane w rolnictwie już wiele lat temu. Jest to źródło molekuł naturalnych o wysokiej aktywności biologicznej, mają bogaty skład: oligosachardydy, fitohormony, pierwiastki m.in. cynk, fluor, potas, mangan, żelazo, miedź, wapń i jod. Żyją w bardzo zmiennych stresogennych warunkach i aby żyć w takich warunkach musiały wytworzyć mechanizmy obronne. Te cechy są wykorzystywane w nawozach. Algi są surowcem naturalnym, żyją w środowisku naturalnym. Są różnej wielkości, barwy, niekiedy mówi się także o lasach algowych, jest nawet 100 tys. gatunków, ale wiele może być nadal nieodkrytych. W Bretanii występuje także wiele gatunków alg, ale do nawozów Timac Agro wykorzystywane są głównie te gatunku Laminaria digitata – przekazał M. Sroczyński.

Do wytworzenia 1 litra ekstraktu używanego do nawozów płynnych potrzeba 22 ton świeżych alg. Do innych nawozów, posypowych wykorzystywany jest tzw. maerl morski, tj. zwapniały, czyli aktywny węglan wapnia. U wybrzeży Bretanii pokłady alg są bardzo duże, zatem firma jest w stanie korzystać z nich do wytwarzania szerokiej gamy produktów gotowych.

Fot. 5. Maciej Sroczyński

Gama nawozów biostymulujących

Mateusz Nowacki (fot. 6), specjalista ds. sadownictwa, omówił gamę nawozów oferowanych przez TAP z dodatkiem kompleksów biostymulujących. – W nawozach azotowych są obecne cząsteczki biostymulujące N-Process, dzięki czemu uwalnianie azotu jest wolne i nie następują straty. Cząsteczka wpływa także dodatnio na wyższą aktywność mikroflory glebowej. Zwiększenie pobieranie azotu wpływa także na zwiększone pobieranie innych składników pokarmowych, fosforu i potasu. Fosfor jest pobierany w pH powyżej 6,0, a poniżej 7,0, w innych odczynach podłoża jest uwsteczniany. Dzięki wprowadzeniu do nawozów fosforu w postaci cząsteczki Top-Phos można ograniczyć problem strat – informował M. Nowacki. Top-Phos to opatentowana nowa forma fosforu, w której fosforan jednowapniowy połączony jest mostkiem wapniowym z cząsteczką organiczną.

W nawozach Timac Agro jest także wykorzystywana aminopuryna (Physio+), pozyskiwana z alg morskich, wpływa na lepszy wzrost i rozwój systemu korzeniowego oraz pobieranie Ca, P i K. Zwiększa on dodatkowo wigor roślin oraz poprawia ich odporność na czynniki stresowe. Jest to składnik m.in. nawozu Physiomax.

Mezocalc, zwapniałe algi morskie, to reaktywny węglan wapnia pochodzenia organogenicznego. Pomaga uregulować odczyn gleby w strefie systemu korzeniowego, poprawia pobieranie składników pokarmowych z gleby, źródło wapnia odżywczego dla roślin.

Kompleks Seactiv zawiera izopentyl adeniny (IPA), która jest cytokininą stymulującą pobieranie i transport składników odżywczych, glicynę i betainę, aminokwasy, a także mikro- i makroskładniki. Wykorzystywany jest w produktach linii Fertileader.

W nawozach z gamy Fertiactyl Starter czy Fertiactyl SD zawarty jest kompleks Fertiactyl – składają się na niego kwasy humusowe i fulwowe, glicyna, betaina, zeatyna. Fertiactyl Starter (kompleks Fertiactyl + N,P,K) podany na początku okresu wzrostu roślin stymuluje intensywnie rozwój systemu korzeniowego i wpływa na lepsze pobieranie składników pokarmowych oraz wody w całym okresie wegetacji, poprawia urodzajność gleby i dostępność składników, podnosi odporność roślin na stresy wodne, termiczne i fizjologiczne.

Maxifruit zawiera kompleks biostymulujący NMX (z alg, roślin tropikalnych i pustynnych), który pobudza roślinę do wiązania owoców, poprawia wielkość i jakość plonu.

Gama produktów do fertygacji zawiera kompleks Phytactyl, odpowiadający za zmianę równowagi pomiędzy fitohormonami. Ponieważ Phytactyl jest to prekursor fitohormonów, powoduje u roślin przejście do kolejnego etapu rozwoju – mówił M. Nowacki.

Fot. 6. Mateusz Nowacki

W portfolio

Agnieszka Lenart (fot. 7), Regionalny Dyrektor Sprzedaży, omówiła portfolio firmy TAP wskazując na pomoc jaką w wyborze konkretnego rozwiązania stanowi katalog nawozów opracowany przez pracowników i współpracowników firmy oraz doradcy. W portfolio produktowym znajdują się trzy gamy produktów płynnych z kompleksami biostymulującymi: Fertileader (Leos, Gold, Axis, Elite, Magnum-Mg, Tonic, Vital-954), Fertiactyl (Starter) i Maxifruit. Pierwsza gama nawozów dolistnych – Fertileader zawiera kompleks biostymulujący Seactiv pozyskiwany z alg morskich. Składa się on z izopentylu adeniny, który ma poprawiać transport składników odżywczych w roślinie, glicyny-betainy odpowiedzialnej za działanie antystresowe oraz aminokwasów poprawiających wchłanianie składników pokarmowych.

W skład kompleksu Fertiactyl wchodzą: glicyna-betaina, kwasy humusowe i fulwowe, które mają ułatwiać dostępność i przyswajalność składników odżywczych, zeatyna odpowiedzialna za wzrost sytemu korzeniowego i opóźnianie starzenia chlorofilu oraz składniki pokarmowe takie, jak azot, fosfor i potas.

Jeden z nowszych na rynku nawozów – Maxifruit – zawiera kompleks NMX, także pozyskiwany z alg morskich, roślin tropikalnych i pustynnych. Maxifruit ma za zadanie pobudzać rośliny do wydzielania najważniejszych fitohormonów (cytokinin, auksyn i giberelin), odpowiadających za procesy zawiązywania i wzrostu owoców. Jest najbardziej efektywny wiosną, w okresie kwitnienia i zawiązywania owoców.

Kompleksy biostymulujące zawierają także nawozy granulowane do stosowania doglebowo: Physiomax, Sulfammo 23 N-Process. Dodatkowo firma oferuje klientom nawozy bezchlorkowe: Eurofertil 33 N-Process oraz Eurofertil Top 30 Horti.

Ostatnia gama nawozów w ofercie TAP to nawozy do fertygacji KSC. Gamę tę reprezentuje 7 nawozów podstawowych (każdy kolor oznacza inny skład przeznaczony do dokarmiania roślin w innej fazie wzrostu). W gamie są dwa nawozy specjalne – ADUR i Sulfacid LCN. Ten ostatni nawóz nadaje się do upraw kwasolubnych, zawierają związki siarki. Nawozy KSC charakteryzują się wysokiej jakości surowcami składowymi, wysoko przyswajalnymi formami azotu, zastosowaniem schelatowanych mikroelementów, niską zawartością chlorków, wysoką rozpuszczalnością. W praktykowanych stężeniach nie wpływają one na zmianę pH, nie wpływają też na zmianę przewodności (EC) w roztworze.

Fot. 7. Agnieszka Lenart

Także nawozy do kwiatów

Michał Piskuła (fot. 8), Business Development Manager Florendi Jardin, omówił produkty do pielęgnacji i nawożenia roślin ozdobnych, w tym storczyków i roślin kwitnących. Florendi jest częścią Grupy Roullier i zajmuje się dostarczaniem produktów dla rynku hobby-garden. W ofercie są nawozy zawierające wyciągi z alg morskich wytwarzane w fabrykach Roullier, m.in. spray do storczyków. Firma sprzedaje swoje produkty głównie przez Centra Ogrodnicze w całej Polsce, ale także przez wybrane sklepy z branży rolniczej i ogrodniczej, które w ofercie mają również nawozy Florendi.

Fot. 8. Michał Piskuła

Współpraca w terenie

Rafał Szlązak (fot. 9), specjalista ds. rozwoju sieci sprzedaży, przedstawił możliwości współpracy sklepów z firmą Timac Agro Polska poprzez zakup produktów firmy od dystrybutorów (Osadkowski, Wialan, Agricola Lublin i AgroMax). – W bieżącym roku firma Timac Agro Polska rozpoczęła współpracę z 30 “niezależnymi” sklepami oferującymi środki produkcji dla ogrodnictwa i rolnictwa, w tym nawozy, głównie z terenu Mazowsza, Lubelszczyzny i Świętokrzyskiego. Współpraca ta będzie dalej sukcesywnie rozwijana i poszerzana, także w innych regionach Polski, ze względu na bardzo dobry odbiór produktów przez podmioty handlowe i duże zainteresowanie klientów. W sklepach partnerskich firmy Timac Agro Polska organizowane są tzw. dni otwarte, w trakcie których nasi doradcy udzielają porad dotyczących nawożenia roślin oraz badają niedobory składników mineralnych w materiale roślinnym, rolnicy mogą zbadać odczyn gleby (pH) oraz wodę (EC) – przekazał R. Szlązak.

Fot. 9. Rafał Szlązak

Tekst i fot. Dorota Łabanowska-Bury