Grypa ptaków – działania Głównego Lekarza Weterynarii

Drób - grypa ptaków

Po potwierdzeniu 3 grudnia 2016 r. w godzinach wieczornych i ogłoszeniu 4 grudnia wystąpienia pierwszego w 2016 r. ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8 w stadzie gęsi, Główny Lekarz Weterynarii podjął następujące działania informacyjne :

  • 5 grudnia br. poinformował, w specjalnie do tego celu przeznaczonym systemie, o wystąpieniu w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8 wszystkie władze weterynaryjne państw członkowskich tej organizacji.
  • Dodatkowo przekazał informacje o podjętych działaniach zgodnie z wymaganiami Kodeksu Zdrowia Zwierząt Lądowych Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE).
  • Na bieżąco prowadzi korespondencję z krajami, z którymi podpisane są odpowiednie porozumienia weterynaryjne oraz krajami sąsiadującymi z Polską, aby uzyskać minimalizację restrykcji w obrocie drobiem i jego produktami.
  • Wysłał stosowne informacje do władz weterynaryjnych Białorusi, Chińskiej Republiki Ludowej, Federacji Rosyjskiej, Republiki Południowej Afryki, Socjalistycznej Republiki Wietnamu, Tajwanu oraz Ukrainy.
  • Na bieżąco zawiadamia właściwe władze weterynaryjne o aktualnym stanie epizootycznym Polski w zakresie HPAI oraz o działaniach polskich służb weterynaryjnych, które mają na celu kontrolę sytuacji.

Źródło: GIW