Dzień Rybaka i Wędkarza w Sejmie

Oczekiwania rybactwa i wędkarstwa wobec nowej perspektywy finansowej – Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 – omawiane były podczas konferencji, która odbywała się 23 lipca w sali Kolumnowej Sejmu RP. Organizatorem „Dnia Rybaka i Wędkarza”, po raz kolejny już, była Organizacja Producentów Ryb Jesiotrowatych.

W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Polskiego Związku Wędkarskiego, Związku Producentów Ryb oraz Polskiego Towarzystwa Rybackiego. 
Konferencję otworzył wicemarszałek Sejmu RP Cezary Grabarczyk, który podkreślił, że trud pracy rybaka to nie tylko połowy, ale także praca na rzecz ochrony środowiska i zachowywania zasobów ryb w akwenach wodnych.
Sekretarz stanu Kazimierz Plocke przedstawił stopień realizacji PO Ryby 2007-2013, na który przeznaczono 978,8 mln euro. Zwrócił uwagę, że ruszył on z  dwuletnim opóźnieniem, ale dzięki zaangażowaniu wszystkich zainteresowanych już dziś 93% środków zostało zagospodarowanych, a 86% środków finansowych zostało już wypłaconych.
Odnosząc się do nowej perspektywy finansowej lat 2014-2020, minister zwrócił uwagę, że jesteśmy pod względem wielkości środków na politykę rybacką na czwartym miejscu w Unii Europejskiej, za Hiszpanią, Francją i Włochami.
Nowy Program Operacyjny Rybactwo i Morze będzie miał siedem priorytetów. Łączna wartość środków unijnych i krajowych – przeznaczonych na jego realizację wynosi około 703 mln euro. Nowymi komponentami programu są: rynek rybny, kontrola i egzekwowanie przepisów, gromadzenie danych oraz zintegrowana polityka morska.
Sekretarz stanu zapowiedział przeprowadzenie w końcu miesiąca konsultacji w zakresie podziału środków i zaprosił do nich wszystkie, uczestniczące w dzisiejszym spotkaniu organizacje.
 
AT na podstawie materiałów MRiRW