fbpx

Czy od zakupu ciągnika rolniczego należy zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych?

Jeżeli sprzedający ciągnik rolnik był zwolniony z podatku od towarów i usług, to transakcja zakupu ciągnika od rolnika ryczałtowego nie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W związku z tym podatnik – kupujący ciągnik rolnik nie miał obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, ponieważ czynność ta jest wyłączona na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych – uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej interpretacji podatkowej.

W sprawie rozpoznanej przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji podatkowej z 30 maja 2023 r. (sygn. 0111-KDIB2-2.4014.9.2023.3.DR) rolnik złożył wniosek o wydanie interpretacji podatkowej. We wniosku podał, że kupił używany ciągnik rolniczy za kwotę 35 000 zł na podstawie umowy od osoby fizycznej. Transakcja kupna – sprzedaży nie jest udokumentowana fakturą VAT, a umową kupna sprzedaży. Zarówno podatnik, który wystąpił z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej, jak i osoba od której kupił ciągnik rolniczego, prowadzą gospodarstwa rolne i obaj korzystają ze statusu rolnika ryczałtowego. Ciągnik, który jest przedmiotem umowy będzie służył podatnikowi do użytku w jego gospodarstwie rolnym do prac związanych z jego prowadzeniem. Ciągnik był wykorzystywany przez sprzedającego w tym samym celu. Podatnik, jak i sprzedający są zwolnieni z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z tym przepisem zwalnia się z podatku dostawę produktów rolnych dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego.

Samasz loteria - baner

Sprzedającemu nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu uprzedniego nabycia. W momencie nabycia sprzedający posiadał status rolnika ryczałtowego, a nabycie nastąpiło na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Rolnik chciał wiedzieć, czy powinien zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych od tej transakcji. W swoim stanowisku stwierdził, że umowa sprzedaży podlega generalnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych i obowiązek uiszczenia tego podatku spoczywa na kupującym. Niezależnie od powyższego, w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany:

  1. a) w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług,
  2. b) jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem:

– umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,

– umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Z art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje fakt, że strony tej umowy posiadają generalnie status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że dana czynność (ta konkretna) jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub przynajmniej jedna ze stron tej czynności jest z tego podatku zwolniona.

W omawianej sprawie podatnik zakupił ciągnik rolniczy na podstawie umowy kupna -sprzedaży. Zarówno podatnik, jak i osoba, od której kupił ciągnik prowadzą gospodarstwa rolne i korzystają ze statusu rolnika ryczałtowego. Sprzedający w momencie dokonania transakcji był podatnikiem zwolnionym z podatku od towarów i usług. Sprzedawany ciągnik rolniczy był wykorzystywany przez sprzedającego do działalności zwolnionej z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług. Podatnik jest rolnikiem ryczałtowym dokonującym dostaw produktów rolnych lub świadczącym usługi, które są również zwolnione z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT. Zarówno podatnik, jak i sprzedający są zwolnieni z podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ustawy o VAT.

Z art. 2 pkt 4 ustawy o VAT jednoznacznie wynika, iż wyłączenie z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych ma miejsce wówczas, gdy z tytułu danej czynności cywilnoprawnej (czyli w analizowanej sytuacji będzie to czynność nabycia – zakup ciągnika rolniczego) jedna ze stron czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest z niego zwolniona. W konsekwencji rolnik stwierdził, że sprzedający z tytułu dokonanej transakcji jest zwolniony z podatku od towarów i usług, a transakcja nabycia ciągnika rolniczego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zatem podatnik nie ma obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu opisanego zdarzenia, ponieważ czynność ta jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko rolnika za prawidłowe i uznał, że jeżeli sprzedający z tytułu omawianej transakcji był zwolniony z podatku od towarów i usług, to transakcja zakupu ciągnika rolniczego od rolnika ryczałtowego nie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W związku z powyższym jeżeli transakcja była objęta uregulowaniami ustawy o podatku od towarów i usług, podatnik nie miał obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, ponieważ czynność ta była wyłączona na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Baner Bayer Roundup
Baner Agrosimex Alaska
Baner webinarium konopie

ZOSTAW KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najpopularniejsze artykuły
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.