Czekają na podpis prezydenta

Zachodniopomorska Izba Rolnicza w imieniu wszystkich rolników z województwa pomorskiego wystosowała specjalny list do Prezydenta RP Andrzeja Dudy, w którym prosi głowę naszego państwa o jak najszybsze podpisanie Ustawy o Kształtowaniu Ustroju Rolnego. Jak podkreśla ZIR ustawa ta jest niezbędna dla rolników w Polsce, a zwłaszcza dla rolników województwa zachodniopomorskiego.

– Podwalina tej ustawy są protesty rolnicze mające miejsce w 2012 roku. Dodatkowym potwierdzeniem jest fakt podpisania ustaleń w dniu 11 stycznia 2013 roku, które zawarli miedzy sobą przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych z przedstawicielami samorządu rolniczego reprezentowanego przez Prezesa Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, Przewodniczącego Związku Rolników Indywidualnych ,,Solidarność’’ oraz Przewodniczącego Kółek i Organizacji Rolniczych Województwa Zachodniopomorskiego. Ustawa sankcjonuje te ustalenia i naprawia jednocześnie obrót polska ziemią – mówi Julian Sierpiński, prezes Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.

Sejm RP 5 sierpnia 2015 roku uchwalił ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego. Nowe przepisy czekają teraz na podpis prezydenta. Ustawa, która ma wejść w życie od 1 stycznia 2016 roku zawiera rozwiązania poprawiające strukturę obszarową gospodarstw rolnych oraz przeciwdziałające zarówno nieracjonalnym ekonomicznie podziałom gospodarstw rolnych, jak i nadmiernej koncentracji gruntów w jednych rękach. W dokumencie znalazły się też rozwiązania, które mają zapewnić prowadzenie działalności rolniczej przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.