Czas na uzupełnienie dokumentacji o wsparcie z PROW tylko do 14 lipca

fot.; K. Drozd

Bardzo niewiele czasu pozostało na uzupełnienie dokumentacji o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014-2020. ARiMR przypomina, że wnioski można uzupełniać tylko do 14 lipca br.

Agencja prosi o niezwłoczne skompletowanie wymaganej dokumentacji, w szczególności wszelkiego rodzaju opinii, zaświadczeń i decyzji wydawanych przez organy administracji publicznej, tak aby skutecznie uzupełnić wszystkie braki we wniosku we wskazanym w przepisach terminie.

Brakujące dokumenty można:

– złożyć we właściwej placówce ARiMR osobiście lub przez pełnomocnika;

– nadać przesyłką rejestrowaną za pośrednictwem Poczty Polskiej, w tym również za pośrednictwem usługi „Pocztex – Kuriera Poczty Polskiej” – za terminowe złożenie uznaje się dzień, w którym nadano tę przesyłkę (tzw. data stempla pocztowego);

– przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego innego niż Poczta Polska, wówczas o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do ARiMR;

– przesłać w formie elektronicznej za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP – o terminowości decyduje data dostarczenia widniejąca w Urzędowym Potwierdzeniu Odbioru, tzw. UPO.

Należy pamiętać, że dokument złożony na skrzynkę ePUAP musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub uwierzytelniony, w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej i  zawierać adres elektroniczny do korespondencji wnoszącego dokument.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności