Czas na uprawę konopi przemysłowych

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu zachęca rolników do uprawy konopi przemysłowych i przystąpienia „Programu konopnego”.

Jego celem jest rozwój polskiego rolnictwa poprzez upowszechnienie upraw konopi przemysłowych oraz umiędzynarodowienie pozycji Polski jako globalnego producenta i eksportera wysokiej jakości materiału siewnego polskich odmian konopi przemysłowych. Jesteśmy obecni w Polsce, Europie, Ameryce Północnej i Południowej oraz Australii.

W ramach Programu Konopnego IWNiRZ oferuje rolnikom możliwość uprawy polskich odmian konopi na cele nasienne w oparciu o zawartą z Instytutem Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich umowę kontraktacyjną.

Instytut zapewnia swoim plantatorom wysokiej jakości nasiona odmian należących do IWNiRZ, pomoc w dokonaniu zgłoszeń urzędowych, wsparcie agrotechniczne w całym okresie upraw, opiekę merytoryczną ekspertów/pracowników naukowych IWNiRZ oraz zakup całego plonu według ustalonych cen i wysoką rentowność.

Źródło: IWNiRZ

Opracował: Krzesimir Drozd