Program Konopny – odpowiedź poznańskiego Instytutu na potrzeby globalnego rynku

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, podmiot podległy Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi ustanowił Program Konopny, którego celem jest komercjalizacja polskich odmian konopi przemysłowych.

Instytut posiada prawie 90-letnie doświadczenie w zakresie hodowli, uprawy i przetwórstwa konopi przemysłowych. W tym okresie wypracował potencjał, który stał się bardzo atrakcyjny dla zagranicznych firm zainteresowanych aktywnością biznesową w obszarze konopi przemysłowych. Szczególnie cenne są odmiany Instytutu, których wysoka jakość została potwierdzona między innymi przez Departament Rolnictwa Stanu Colorado, USA.

Globalny popyt na nasiona odmian konopi Białobrzeskie, Tygra i Henola stanowi wyzwanie dla zespołu Programu Konopnego, który w obecnym roku istotnie zwiększył areał upraw w Polsce w stosunku do lat poprzednich. Na tym nie planujemy zakończyć rozwoju upraw nasiennych w Polsce – mówi Witold Czeszak, Kierownik Programu Konopnego. W roku 2019 chcielibyśmy podwoić areał naszych upraw w stosunku do 2018r. Współpracujemy z grupą doświadczanych plantatorów, jednak wciąż rekrutujemy kolejnych polskich rolników, którzy podobnie jak my wierzą w możliwości czerpania korzyści z uprawy tych roślin. Program Konopny to także nowa struktura organizacyjna. O jakość współpracy z plantatorami dba zespół pracowników, w tym koordynatorzy regionów (ustanowiono 5 regionów w Polsce), agrotechnicy, hodowcy i pracownicy administracyjni.

W ramach Programu oferujemy rolnikom:

• Wysokiej jakości materiał nasienny polskich odmian należących do Instytutu
• Pomoc w dokonaniu zgłoszeń urzędowych.
• Wsparcie agrotechniczne w całym okresie upraw
• Opiekę merytoryczną ekspertów/pracowników naukowych IWNIRZ
• Zakup całego plonu nasion wg ustalonych cen
• Wysoką rentowność
• Możliwość nabycia wiedzy w zakresie upraw, zbioru i przetwórstwa konopi przemysłowych w trakcie organizowanych szkoleń I spotkań indywidualnych

Uprawa konopi na cele nasienne różni się znacząco od uprawy na cele przemysłowe lub spożywcze. Z uwagi na to eksperci z Instytutu stworzyli program szkoleniowy dla rolników, którzy nie mieli wcześniej doświadczenia z uprawą konopi przemysłowych. Poza drukowanymi materiałami edukacyjnymi, pracownicy Instytutu dostępni są telefonicznie oraz osobiście, wizytując uprawy kilkukrotnie podczas okresu wegetacji.

Premią za zaangażowanie plantatora w uprawę konopi przemysłowych jest atrakcyjna rentowność tej działalności. Szacujemy, że z 1 ha przy plonie 600-700 kg można uzyskać przychód na poziomie 7000-8000 zł. Dodatkowo w roku 2019 planujemy pomoc rolnikom w sprzedaży pozostałych części rośliny co powinno podnieść wartość przychodu do kwoty co najmniej 10000 zł.

Zapraszamy do współpracy rolników z każdego województwa i zachęcamy do lektury naszej strony www.programkonopny.pl Z uwagi na wymagania formalne dotyczące zgłoszeń upraw prosimy o jak najszybszy kontakt w celu przygotowania niezbędnych dokumentów zgłoszeniowych do gmin.

Źródło: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich