Cyfrowy monitoring warunków pogodowych pomaga w podejmowaniu decyzji. Jak działa?

Stacje pogodowe są cennym źródłem informacji o warunkach pogodowych panujących na danych plantacjach, fot. materiały prasowe

Prawidłowe wykonanie wielu zabiegów agrotechnicznych w produkcji roślinnej wymaga stałego monitorowania warunków pogodowych. W tym celu przydatne okazują się stacje pogodowe wyposażone w szereg urządzeń pomiarowych.

Niemniej same stacje to tylko jeden z elementów systemu pomiarowego, którego mózgiem są programy komputerowe do obróbki danych na podstawie których powstają prognozy pogody jak i oceny ryzyka wystąpienia chorób grzybowych. Do tego dochodzą czujniki polowe, pułapki feromonowe oraz polowe systemy wizyjne.

Wsparcie decyzji produkcyjnych

Działające w trybie automatycznym stacje pogodowe AWS (Automatic Weather Station) to urządzenia oferujące liczne funkcje pomiarowe, które można dowolnie konfigurować. Umożliwiają one pomiar temperatury i wilgotności powietrza, punktu rosy (temperatura, przy której para wodna przy określonym ciśnieniu atmosferycznym ulega skropleniu), ilości opadów, siły i kierunku wiatru, natężenia promieniowania słonecznego, promieniowania UV oraz ciśnienia atmosferycznego. Pozyskane ze stacji meteorologicznej informacje trafiają do specjalnego oprogramowania znajdującego się na komputerze użytkownika lub w chmurze internetowej. Umieszczenie danych w chmurze umożliwia podgląd na doniesienia meteo poprzez Internet na swoim smartfonie lub tablecie.

Stacje pogodowe i czujniki polowe jak również oprogramowanie, które zbiera dane z tych urządzeń i je przetwarza stają się niezbędnym narzędziem na potrzeby podejmowania decyzji dotyczące planowania prac polowych. Umożliwiają to prognozy pogody, które są tworzone przez oprogramowanie obsługujące stacje pogodowe wspierane doniesieniami z wyspecjalizowanych serwisów pogodowych. Takie prognozy są tworzone na jeden dzień, kilka dni, no z reguły nie więcej niż na dwa tygodnia. Warto pamiętać, że takie prognozy dotyczą obszaru będącego w zasięgu stacji meteo.

Ponadto specjalne oprogramowanie dla konkretnych rodzajów zabiegów agrotechnicznych wyświetla tzw. okna czasowe (daty, jak i przedziały godzinowe) w których mogą być one skutecznie i jakościowo wykonane. Takie okna czasowe są szczególnie przydatne na potrzeby wykonywania zabiegów ochrony chemicznej. Niemniej znajomość terminów występowania optymalnych warunków pogodowych jest wykorzystywana również do siewu, nawożenia jak i zbioru.

Ważnym narzędziem w podejmowaniu decyzji produkcyjnych są modele chorobowe, czyli matematyczne modele, które na podstawie danych pogodowych oceniają ryzyko wystąpienia różnych chorób grzybowych występujących w plantacjach. Modele te pracują na założeniu, że rozwój chorób jest ściśle skorelowany z warunkami pogodowymi takimi jak temperatura i wilgotność powietrza w tym również z suszą i przymrozkami. Dzięki modelom chorobowym rolnik jest informowany o ryzyku wystąpienia określonej choroby grzybowej dzięki czemu może on przystąpić do zabiegów prewencyjnych.

Stacje pogodowe są również niezbędnym narzędziem w systemach nawadniania. Dostarczają one danych dotyczących ewapotranspiracji czyli parowania wody z komórek roślinnych oraz gruntu. Na podstawie znajomości ilości ubytku wody z plantacji można dopasować dawki wody odpowiednie dla danych upraw jak i czas ich aplikacji.

W polu, w szklarni i w oborze

Stacje pogodowe  umieszczane są nie tylko na polach. Urządzenia te przydatne okazują się również w produkcji szklarniowej. W tym typie produkcji stacje pogodowe znajdują się nie tylko na zewnątrz szklarni ale i także wewnątrz tych obiektów mierząc temperaturę i wilgotność powietrza czy też stężenie CO2. Na podstawie danych ze stacji znajdujących się wewnątrz jak i na zewnątrz szklarni można efektywnie regulować warunki klimatyczne w tych obiektach.

Stacje pogodowe mogą być montowane również w obiektach inwentarskich. W tychże budynkach stacje pogodowe w połączeniu z czujnikami stężenia gazów mierzą takie parametry jak temperatura i wilgotność względna powietrza, stężenie dwutlenku węgla, amoniaku i siarkowodoru oraz prędkość przepływu powietrza (tzw. przeciągi). Wielkości te są ważnym kryterium dobrostanu zwierząt, gdyż wywierają one istotny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie organizmów zwierząt, ich zachowania a tym samym na ich produktywność w postaci przyrostu masy mięsnej, nieśności jaj lub wydajności mlecznej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności