Co sądzisz o zazielenianiu…?

Do 8 marca można wyrazić swoją opinię w konsultacjach społecznych m.in. na temat problemów, które można napotkać w trakcie wdrażania obowiązku zazieleniania. Dzięki temu Unia chce „ułatwić życie” rolnikom.

Unijny komisarz Phil Hogan ogłosił publiczne konsultacje nt. doświadczeń wynikających z pierwszego roku wdrażania obowiązku zazielenienia w ramach schematu dopłat bezpośrednich. W związku z tym, warto wziąć w nich aktywny udział i przedstawić swoją opinię.

Konsultacje potrwają do 8 marca 2016 roku.

Oczekiwane są poglądy od rolników, administracji państw członkowskich, reprezentatywnych organizacji oraz organizacji pozarządowych na poziomie UE i krajowym, uczelni, jednostek badawczych oraz zainteresowanych grup społecznych. Zakres tych opinii ma dotyczyć doświadczeń pochodzących z  wdrażania obowiązkowego zazielenienia dopłat bezpośrednich w ramach wspólnej polityki rolnej.

Komisji Europejskiej szczególnie zależy na poglądach związanych z wdrażaniem zazielenienia, równych warunków gospodarowania (możliwość zarządzania gospodarstwem na równej stopie z rolnikami z innych państw UE) i potencjale produkcyjnym, uproszczenia zakresu zazielenienia w możliwy sposób i zmniejszenia obciążeń administracyjnych z tym związanych.
Dzięki opinii praktyków, KE będzie mogła zminimalizować utrudnienia, z którymi spotykają się rolnicy w trakcie wdrażania obowiązku zazieleniania oraz zredukowaia przepisów, które są niespójne i mogą być zmienione.

Aby wyrazić swoją opinię, należy wypełnić kwestionariusz, który jest dostępny pod linkami poniżej, najlepiej w języku angielskim (ale można też w języku polskim). Kwestionariusz ma 24 strony, a w nich test wyboru oraz pytania opisowe.

http://ec.europa.eu/agriculture/consultations/greening/2015_en.htm
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/greening-first-year

Renata Struzik, źródło: KRIR