Brak odpowiedniej oceny

Copa i Cogeca niezadowolone są z wyników głosowania w Komitecie Unii Europejskiej ds. obcych gatunków inwazyjnych ostrzegając, że skutki społeczno-ekonomiczne nie zostały prawidłowo ocenione.

Celem rozporządzenia UE w sprawie gatunków obcych inwazyjnych jest ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów, a także minimalizacja skutków jakie obce gatunki inwazyjne mogą wywrzeć na zdrowie ludzi i gospodarkę. Obejmuje trzy rodzaje działań: zapobieganie, wczesne wykrywanie i szybką eliminację oraz zarządzanie. Głosowanie w Komitecie w tym tygodniu maiło zmienić wykaz obcych gatunków inwazyjnych uwzględniając obawy UE.

Po głosowaniu dodano 12 nowych gatunków do wykazu, który został przyjęty w lipcu 2016 r. Z tych 12 gatunków trzy mają znaczenie społeczno-gospodarcze dla sektora ogrodnictwa. Są to Asclepias syriaca (trojeść amerykańska), Gunnera tinctoria (gunnera brazylijska) i Pennisetum setaceum (rozplenica szczecinkowata).

Żałujemy, że Komitet zagłosował za umieszczeniem tych trzech gatunków w wykazie, gdyż naszym zdaniem nie przeprowadzono odpowiedniej oceny ich znaczenia społeczno-ekonomicznego lub jej nie uwzględniono – mówi Pekka Pesonen, sekretarz generalny Copa – Cogeca.

Źródło: Copa – Cogeca