Na bazie azotanu amonu

Krajowa Rada Izb Rolniczych popiera stanowisko  Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego dotyczące wprowadzenia  5-letniego okresu przejściowego dla towarów na bazie azotanu amonu, które w wyniku decyzji Podkomitetu ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych (TDG) działającego w ramach Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ nie będą objęte od 1 lipca 2017 r. wyłączeniem z klasy 5.1 – Materiały utleniające.

W ocenie samorządu rolniczego tak dynamiczna zmiana spowoduje drastyczne zmiany cen nawozów azotowych w Polsce i wobec nadchodzącego sezonu wegetacyjnego może sprawić wiele problemów dla rolników.

Obostrzenia w transporcie podwyższą koszty produkcji rolnej, co w związku z niską opłacalnością produkcji rolnej będzie kolejnym obciążeniem dla osób prowadzących działalność rolniczą. Natomiast ograniczenie dostępu do nawozów azotowych w tym saletry amonowej, która jest najbardziej uniwersalnym nawozem, spowoduje spadek plonów i pogorszenie ich jakości – informuje KRIR.

 Źródło: KRIR