BASF jedną z pięćdziesięciu najbardziej innowacyjnych spółek na świecie

BASF znalazł się, obok takich firm jak Apple, Google czy BMW, wśród pięćdziesięciu najbardziej innowacyjnych spółek na świecie w rankingu The Boston Consulting Group (BCG) ̵ uznanej międzynarodowej grupy zajmującej się doradztwem i strategiami biznesowymi. BASF to jedyne przedsiębiorstwo z branży chemicznej, które trafiło do pierwszej dwudziestki piątki zestawienia, a w sektorze produktów i procesów przemysłowych wyprzedziła ją tylko General Electric.

Od 2004 r. BCG przeprowadziła wśród ponad 1 500 członków kadry zarządzającej w wielu krajach i sektorach badania, których celem było określenie poziomu innowacyjności. Raport „Najbardziej Innowacyjne Spółki 2012: Najnowocześniejsze technologie w wiodących sektorach przemysłu” został opublikowany 10 stycznia. 
 
„[BASF] posiada rozwiniętą sieć innowacji obejmującą prawie 10 000 badaczy pracujących w 70 globalnych ośrodkach badań i rozwoju nad tysiącami projektów i programów partnerskich”, odnotowano w raporcie. „W 2011 r. firma BASF złożyła wnioski o rejestrację 1 050 nowych patentów, zajmując pierwsze miejsce w sektorze chemicznym. Inwestycje w badania i rozwój w 2012 r. wynoszą 1,6 miliarda EUR, co oznacza wzrost o 50% w porównaniu do 2005 r. Zarząd spółki poinformował, że badania i rozwój znajdą się w przyszłości jeszcze wyżej na skali priorytetów firmy.”
 
Raport określa cztery cechy charakteryzujące najbardziej innowacyjne spółki: wspieranie dokładnego zrozumienia potrzeb klienta, wychodzenie naprzeciw potrzebom rynkowym, angażowanie wyższej kadry zarządzającej, efektywny i interdyscyplinarny podział projektów. 
„Te, a także inne cechy dostrzegliśmy u BASF, producenta zróżnicowanych artykułów chemicznych, który w 2012 r. zadebiutował na liście najbardziej innowacyjnych spółek na miejscu 23”, informuje BCG. „Spółka kładzie największy nacisk na innowacyjność w tych sektorach rynku, które cechują się zróżnicowanym rozwojem i wysoką rentownością lub mają pod tym względem wysoki potencjał na przyszłość. Ostatecznym celem nie jest już wyłącznie opracowywanie projektów indywidualnych, lecz również tworzenie całościowych systemów łączących chemię, technologie i wiedzę w 13 priorytetowych obszarach wzrostu, tak zróżnicowanych jak transport czy biotechnologia”. 
 
Dla zilustrowania zasięgu innowacyjności BASF, BCG wymienia między innymi mobilne katalizatory emisji oraz projekt dotyczący zboża odpornego na suszę prowadzony z Monsanto. Raport cytuje również stwierdzenie „Tworzymy strategię chemiczną i skupiamy się na połączeniu innowacyjnych projektów z działalnością głównych klientów”. 
 
„Historia innowacyjnych projektów zrealizowanych przez BASF potwierdza, że wielkość i zróżnicowanie mogą być w przemyśle chemicznym atutami”, podsumowuje BCG. 
 
BASF w Polsce 
Przedstawicielstwo firmy BASF w Polsce otwarto w 1992 r. Obecnie firma zatrudnia w kraju około 280 pracowników, a w 2011 r. jej obroty w Polsce wyniosły 685 milionów euro. Na rynku polskim BASF sprzedaje chemikalia, tworzywa sztuczne, środki ochrony roślin, lakiery oraz produkty chemii budowlanej. W Polsce działają trzy zakłady produkcyjne firmy BASF: dwa w Śremie w pobliżu Poznania (systemy poliuretanowe, produkty chemii budowlanej) i jeden w Myślenicach w pobliżu Krakowa (domieszki do betonu). Firma BASF dużo inwestuje w działalność związaną ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. W 2011 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie otwarto laboratorium chemiczne, którego BASF jest wyłącznym partnerem. Co roku odwiedza je około 6 000 dzieci (głównie klasy szkolne). W 2012 r. firma BASF prowadzi w polskich mediach kampanię wizerunkową pod hasłem: „Tworzymy chemię, która łączy”. Więcej informacji na www.basf.pl. 
 
 
Źródło: BASF