Ankieterzy ruszyli na wieś

Główny Urząd Statystyczny, w terminie 1 czerwca – 8 lipca 2013 r., realizuje unijne badanie „Struktura gospodarstw rolnych (R-SGR)”. Badanie zostanie przeprowadzone w 2013 r. na terenie całej Unii Europejskiej, a jego podstawowym celem będzie dostarczenie informacji na potrzeby kształtowania narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Badanie dostarczy także szeregu danych na potrzeby krajowe.

Ankieterzy GUS będą zbierali informacje o liczbie gospodarstw rolnych, wieku i wykształceniu kierującego gospodarstwem rolnym, liczbie pracujących i czasie ich pracy, strukturze dochodów gospodarstwa domowego z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, rodzajach i znaczeniu działalności innej niż rolnicza, użytkowaniu gruntów, powierzchni upraw głównych ziemiopłodów, pogłowiu zwierząt gospodarskich, wyposażeniu gospodarstw rolnych w ciągniki i maszyny rolnicze, zużyciu nawozów mineralnych i organicznych oraz stosowaniu środków ochrony roślin, cenach zakupu i dzierżawy użytków rolnych.
Uzyskane dane posłużą monitorowaniu zmian w strukturze gospodarstw rolnych, przygotowaniu wieloprzekrojowej charakterystyki gospodarstw rolnych, opracowaniu typologii gospodarstw rolnych (określenie typu rolniczego i wielkości ekonomicznej), ocenie wpływu rolnictwa na środowisko, opisom obszarów wiejskich oraz porównaniom polskich gospodarstw rolnych z gospodarstwami z innych krajów UE.
Badanie R-SGR realizowane będzie na formularzach elektronicznych z zastosowaniem trzech metod zbierania danych:
CAII (samodzielne wypełnienie formularza on-line przez respondenta);
  • 1-9 czerwca (osoby fizyczne)
  • 1-23 czerwca (osoby prawne)
CATI (wywiad telefoniczny wspomagany komputerem); 
  • 10 czerwca – 8 lipca (osoby fizyczne)
  • 24 czerwca – 8 lipca (osoby prawne)
CAPI (wywiad bezpośredni z respondentem z wykorzystaniem urządzenia „hand-held”);
  • 10 czerwca – 8 lipca (osoby fizyczne)
  • 24 czerwca – 8 lipca (osoby prawne)
Przez cały okres realizacji badań do dyspozycji respondentów będzie Infolinia pod numerem 800 800 800 – czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8 – 20, w soboty w godz. 8-18 oraz w niedziele w godz. 8-14. (bezpłatna dla połączeń z telefonów komórkowych i stacjonarnych). 
Dzięki infolinii można uzyskać pomoc przy logowaniu do kwestionariusza online, pomoc merytoryczną przy wypełnianiu formularza a także uzyskać podstawowe informacje o badaniach rolniczych oraz potwierdzić tożsamość ankieterów/teleankieterów.
(eg)
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności