Ambitna reforma rybołówstwa

Parlament Europejski zatwierdził w dniu wczorajszym (6 lutego) plan ambitnej reformy Wspólnej Polityki Rybołówstwa, która ma zapobiec przeławianiu zasobów rybnych, utrudnić dumping oraz ułatwić planowanie odłowów w oparciu o solidne dane naukowe. Przełowienie jest uznawane za największą porażkę obecnej polityki obowiązującej od 2002 roku. Zreformowana polityka rybołówstwa wejdzie w życie w 2014 roku.

Dane Komisji Europejskiej dowodzą, że 80% zasobów rybnych Morza Śródziemnego i 47% zasobów Atlantyku jest przełowionych. Reforma, którą poparli posłowie, przewiduje konkretne działania, które mają rozwiązać ten problem.
 
Odrzuty i przełowienia
Odrzuty – ryby odrzucane zwykle ze względu na rozmiar lub niechciany gatunek – stanowią prawie jedną czwartą wszystkich złowionych ryb w UE. Większość odrzuconych ryb umiera. Aby zakończyć tę marnotrawną praktykę, posłowie zagłosowali nad reformą obligującą załogi statków rybackich, poczynając od 2014 roku, do sprowadzenia na ląd wszystkich złowionych ryb zgodnie z harmonogramem.
 
Sprowadzone na ląd ryby, które są za małe będą wykorzystane w innym celu niż konsumpcja. Państwa członkowskie muszą zapewnić, że  statki rybackie będą przestrzegać zakazu odrzutów.
 
Zgodnie z harmonogramem
Od 2015 roku państwa członkowskie nie będą mogły ustalać zbyt wysokich kwot połowowych. Rybacy będą musieli przestrzegać zasady zrównoważonego maksymalnego odłowu, tj. łowić nie więcej ryb niż może się ich rocznie odrodzić. Podczas dzisiejszego głosowania posłowie zapewnili, że przełowione gatunki odzyskają równowagę biologiczną do 2020 roku dzięki zasadzie zrównoważonego maksymalnego odłowu, która będzie nadal obowiązywać po tym okresie. Ostatecznie może to oznaczać więcej ryb, lepsze połowy i w związku z tym więcej miejsc pracy w przemyśle rybołówczym.
 
Zamiast rocznych kwot połowowych
Reforma będzie obejmowała wieloletnie plany zarządzania zasobami rybnymi, które mają zapewnić zrównoważone odłowy. Długoterminowe planowanie powinno poprawić przewidywalność rynku, co w zamian pomoże przedsiębiorcom dokonywać przemyślanych inwestycji i planów na przyszłość. Wieloletnie plany będą opierać się na rzetelnych i dokładnych danych naukowych, które państwa członkowskie będą musiały gromadzić i udostępniać.
 
Parlament rozpocznie teraz negocjacje z Radą i Komisją nad planami reformy zanim będzie mogło dojść do drugiego czytania. Prezydencja irlandzka w Radzie ma nadzieję osiągnąć porozumienie przed końcem czerwca.

Oprac. EG