Afrykański pomór świń – uwagi PIR

Uwagi Podlaskiej Izby Rolniczej do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń.

Zdaniem Podlaskiej Izby Rolniczej słusznie wprowadzano zakaz wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub w odłowie takich zwierząt, co ma na celu zmniejszenie ryzyka przypadkowego wprowadzenia wirusa ASF na teren gospodarstwa, przez osoby które mogły mieć potencjalny kontakt z wirusem.
Wątpliwości budzi natomiast zapis mówiący, że bezpieczny okres wynosi 72 godziny, w przypadku kiedy otrzymujemy różne informacje dotyczące aktywności wirusa. Według Inspekcji Weterynarii jest to kilka dni, a według Profesora Zygmunta Pejsaka aż 40 dni. Najlepszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie zakazu prowadzenia chlewni przez myśliwych.
Ponadto Podlaska Izba Rolnicza jest przeciwna zakazowi wykonywania polowań zbiorowych na dziki. Zebrane doświadczenia w rozprzestrzenianiu się ASF na terytorium Europy wschodniej wykazują, że najważniejszymi wektorami przenoszenia wirusa są właśnie dziki. Jest ogromne prawdopodobieństwo, które wynosi około 70%, że choroba przedostanie się do Polski za pośrednictwem dzika, więc wszelkie działania powinny być ukierunkowane na zmniejszenie populacji dzika.
Podejmowane kroki Podlaskiej Izby Rolniczej oraz podlaskich rolników zmierzają do rozrzedzenia populacji dzików i powyższy zakaz byłby sprzeczny z podejmowanymi przez nas działaniami.
Tylko polowania zbiorowe mogą zagwarantować właściwą populację dzików w lasach i zmniejszyć  ryzyko rozprzestrzeniania się ASF u świń. Niczym nie jest zasadna ochrona populacji dzików nad skutkami dla wielu gospodarstw utrzymujących się z produkcji trzody chlewnej z przełożeniem na wymiar ekonomiczny całego kraju.
 
AT za PIR