22 mln euro na darmową dystrybucję owoców, warzyw i mleka

Specjalny Komitet ds. Rolnictwa (SCA) przypieczętował wstępne porozumienie pomiędzy unijnymi instytucjami w sprawie programów wsparcia darmowej dystrybucji owoców i warzyw oraz mleka w szkołach.

Według wstępnych danych, na programy wsparcia darmowej dystrybucji owoców i warzyw oraz mleka w szkołach będzie przeznaczonych łącznie 250 mln EUR, z czego 150 mln EUR dla owoców i warzyw. Polska otrzyma 11,64 mln EUR na bezpłatną dystrybucję owoców i warzyw i 10,2 mln EUR na dystrybucję mleka.

Jak podkreśla FAMMU/FAPA, porozumienie to musi jeszcze zostać ostatecznie zaakceptowane przez Komitet Rolny (COM AGRI) Parlamentu Europejskiego oraz przez cały Parlament, a także uzyskać akceptację ze strony unijnych ministrów rolnictwa. Dopiero wtedy programy wejdą w życie. Ma to nastąpić w sierpniu 2017 roku.

Renata Struzik, źródło: FAMMU/FAPA