Zeal – unikatowy aktywator do upraw kukurydzy

Powierzchnia uprawy kukurydzy w Polsce w 2012 roku wyniosła 1,05 mln ha, w tym 543,8 tys. ha w uprawie na ziarno (wzrost o 63,1% w stosunku do 2011 roku). Średni plon ziarna wyniósł 73,5 q/ha, a zbiory przekroczyły 4,0 mln ton. Ta wyjątkowa sytuacja w uprawie kukurydzy była związana z koniecznością przesiewu aż 30% powierzchni zbóż ozimych i rzepaku ozimego. Duża część tej powierzchni została przesiana kukurydzą. Korzystne ceny ziarna i wysokie plony w dwóch ostatnich sezonach sprzyjają zainteresowaniu uprawą kukurydzy na ziarno.

Od początku bieżącego sezonu obserwuje się wzmożone zainteresowanie zakupem nasion kukurydzy, co stanowi dobrą prognozę dla uprawy tej rośliny do zbiorów na ziarno i na kiszonkę również w 2013 roku.
Wraz ze wzrostem powierzchni pojawiają się coraz to nowe zagrożenia biotyczne, w szczególności zwiększa się nasilenie szkodników (omacnica prosowianka, zachodnia kukurydziana stonka korzeniowa, ploniarka zbożówka, mszyce, rolnice, drutowce, pędraki, śmietka kiełkówka) oraz chorób (fuzariozy kolb i łodyg, głownia guzowata, drobna plamistość liści kukurydzy). Innymi, bardzo groźnymi agrofagami w uprawie kukurydzy są chwasty jednoroczne i wieloletnie, zarówno jednoliścienne jak i dwuliścienne. Poza czynnikami biotycznymi, w uprawie kukurydzy występują liczne stresy abiotyczne. Należą do nich: niskie temperatury w okresie kiełkowania i wschodów roślin, przymrozki wiosenne, susza glebowa, nadmierne opady powodujące zalewanie upraw, uszkodzenia herbicydowe, uszkodzenia roślin przy stosowaniu nawożenia pogłównego, błędy w nawożeniu – braki makro i mikroskładników w glebie lub ich upośledzone pobieranie, zbyt kwaśny odczyn gleby, uszkodzenia gradowe, wyleganie z powodu silnych wiatrów, zbyt wysokie temperatury w okresie kwitnienia. Wszystkie te czynniki mogą powodować znaczące straty w plonie ziarna lub kiszonki.
Zatem, w jaki sposób ograniczyć wpływ czynników stresowych na wzrost i rozwój roślin. Szczególną rolę odgrywa w tym zakresie prowadzenie starannej agrotechniki, a w szczególności stosowanie zbilansowanego nawożenia.
Makroskładniki są dostarczane głównie przed siewem lub w okresie siewu, jako tzw. nawożenie zlokalizowane (pod korzeń). Są również dostarczane w formie uzupełniającego nawożenia dolistnego.
Mikroskładniki bardzo często są dostarczane w formie „klasycznych” nawozów dolistnych. Szereg nawozów dolistnych lub startowych ma charakter aktywatorów, gdyż poza dostarczeniem, łatwo przyswajalnych, specyficznych składników odżywczych, aktywują lub stymulują procesy fizjologiczne w roślinie.
Aktywatory – aktywują lub stymulują procesy w roślinie, a ponadto dostarczają składników odżywczych dostosowanych do konkretnych potrzeb. Wywierają pozytywny wpływ na procesy fizjologiczne, między innymi na pobieranie składników mineralnych, fotosyntezę, kwitnienie, a w konsekwencji na plonowanie roślin uprawnych. Firma Arysta w swojej ofercie ma szereg aktywatorów specjalnie dostosowanych do konkretnych roślin, ich potrzeb pokarmowych o zróżnicowanym działaniu docelowym. Znakomitym przykładem jest Zeal, aktywator odżywiania mineralnego i plonowania kukurydzy, wytworzony na bazie technologii
PhysioActivator™ francuskiej firmy Goëmar. Zawiera biologicznie aktywny filtrat GA 142 z alg morskich Ascophylum nodosum, które są bogatym źródłem substancji czynnych: oligosacharydów, aminokwasów, fitohormonów oraz witamin oraz fosfor, cynk i molibden. Przyśpiesza przyrost biomasy we wczesnym etapie rozwoju części nadziemnej i systemu korzeniowego. Przeciwdziała zahamowaniu wzrostu, powodowanym przez słaby rozwój systemu korzeniowego i ogranicza wpływ niskich temperatur na pobieranie składników mineralnych, zwłaszcza fosforu. Zapewnia optymalne odżywianie roślin w fazie przed kwitnieniem, wpływając na plonowanie.
Potwierdzeniem tych właściwości aktywatora Zeal są wyniki badań własnych, przeprowadzonych w dwóch kolejnych latach 2011 i 2012, w IHAR-PIB w Radzikowie. Potwierdziły one pozytywny wpływ preparatu Zeal na plonowanie odmian kukurydzy uprawianej w technologii ziarnowej i kiszonkowej.
W 2011 roku przeprowadzono doświadczenie z 4. odmianami kukurydzy na ziarno. W wariancie z zastosowaniem aktywatora Zeal, uzyskano plon 14,5 t/ha, a w wariancie kontrolnym 12,0 t/ha. Zanotowano zwyżkę plonu aż o 20,8%, tj. o 2,5 t/ha. Masa tysiąca nasion kształtowała się na poziomie 342,9 g i była wyższa o 20,3 g niż na obiektach kontrolnych (322,6 g). Stwierdzono szybszy rozwój roślin w fazie BBCH 34-35 (około 10-11 w pełni rozwiniętych liści). Średnia masa rośliny z poletek traktowanych Zealem wyniosła 700 g, a z poletek kontrolnych 562,2 g. Rośliny kontrolne wylegały korzeniowo pod wpływem nadmiernych opadów, w okresie sierpień-wrzesień, co świadczy o słabiej rozwiniętym systemie korzeniowym.
W doświadczeniu na ziarno w 2012 zanotowano średni plon 4. odmian traktowanych aktywatorem Zeal na poziomie 12,4 t/ha, a na poletkach kontrolnych 10,8 t/ha. Zwyżka plonu wyniosła1,6 t/ha (14,3%). MTZ wyniosła 314,5 g i była wyższa o 20,1 g niż na odmianach kontrolnych (294,4 g). Masa roślin (faza około 8 liścia) wyniosła 514 g, a z poletek kontrolnych 443,5 g. Wegetacja była bardziej zaawansowana na poletkach traktowanych aktywatorem Zeal. Rośliny były wyższe o około 9 cm.
Jeszcze bardziej korzystne wyniki zanotowano w doświadczeniu z 4 odmianami w uprawie na kiszonkę. Średni plon suchej masy odmian traktowanych aktywatorem Zeal wyniósł 21,7 t/ha i był wyższy o 31,4% niż odmian kontrolnych (16,3 t/ha). Pomiary wykonane w początkowym okresie wegetacji (faza 8-9 liścia), wykazały, że średnia masa rośliny wyniosła 549 g, podczas gdy z poletek kontrolnych tylko 408 g. Wegetacja była bardziej zaawansowana, gdyż rośliny były wyższe o około 15 cm.
Wyniki przeprowadzonych doświadczeń ścisłych potwierdzają jednoznacznie plonotwórcze działanie aktywatora Zeal w uprawie kukurydzy na ziarno i na kiszonkę. Działanie to jest wynikiem szybszej budowy masy rośliny w początkowym stadium rozwoju i lepszego rozwoju systemu korzeniowego, co ułatwia pobieranie składników korzeniowych.
W świetle wyników badań własnych i danych literaturowych, jest ekonomicznie bardzo uzasadnione stosowanie nawożenia dolistnego, w kukurydzy na ziarno i na kiszonkę, w formie aktywatora Zeal.
dr inż. Roman Warzecha
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności