Zdrowe drożdżówki

W 2017 roku istnieje szansa, że w sklepikach szkolnych dzieci będą mogły kupić pożywne i zdrowe drożdżówki o ograniczonej zawartości cukru.

Rewolucja w sklepikach i stołówkach szkolnych, którą zafundowano dzieciom w 2015 r., podważyła zaufanie rodziców do instytucji stanowiących prawo o bezpieczeństwie żywności i do rozsądku urzędników. Między innymi zakazano w szkołach sprzedaży drożdżówek i słodzenia potraw, a proceder ten został obłożony karami do 5 tysięcy złotych.

Odpowiedzią na tę sytuację była decyzja Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła (podjęta na wniosek Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej) o złagodzeniu obowiązujących obostrzeń prawnych, m.in. poprzez dopuszczenie stosowania ograniczonej zawartości cukru.
Powstała inicjatywa powołania Rady Promocji Żywności Prozdrowotnej przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego, której zadaniem miało być m.in. opracowanie receptury drożdżówki spełniającej kryteria zdrowotne – niższa zawartość cukru i zadowalające cechy smakowe – dzięki wykorzystaniu składników prozdrowotnych oraz produkcja z wykorzystaniem stosownych koncentratów odpowiedniej mąki i wsadu owocowego.

Uzyskano innowacyjny produkt, opracowany przez zespół prof. dr hab. Danuty Kołożyn-Krajewskiej z Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW, przewodniczącej RPŻP, który w postaci koncentratu został, po drobnych korektach technologicznych, wdrożony do produkcji przemysłowej przez firmę AKO S.A. z Bydgoszczy; wykorzystano nadzienie owocowe firmy ZENTIS Sp. z o. o. z Siedlec.

Badania sensoryczne i degustacje wśród dzieci potwierdziły trafność doboru surowców i doskonały smak, akceptowany przez dzieci, a badania wartości odżywczej i cech nowego produktu wskazały, że jest to wyrób, który bez wątpienia można zaliczyć do grupy produktów prozdrowotnych (funkcjonalnych), dynamicznie rozwijających się na światowym rynku żywnościowym.

Życzliwa akceptacja pomysłu prozdrowotnej drożdżówki i deklaracja wsparcia ze strony obecnego Ministra Zdrowia zainspirowała inicjatorów do nadania jej znaku towarowego pochodnego od nazwiska ministra – RADZIWIŁŁÓWKA.

Pierwsze dostawy drożdżówki RADZIWIŁŁÓWKA dotrą niebawem do szkolnych sklepików. Znak RADZIWIŁŁÓWKA podlega ochronie prawnej, a jego właścicielem jest Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego. Zgodę na używanie znaku RADZIWIŁŁÓWKA uzyskają piekarnie, które zobowiążą się do przestrzegania receptury i instrukcji technologicznej dla procesu produkcyjnego.

Drożdżówka RADZIWIŁŁÓWKA to pierwszy z projektów, jakie uruchamia Rada Promocji Żywności Prozdrowotnej przy Stowarzyszeniu Naukowo- Technicznym Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego. Zgodnie ze swoją misją RPŻP podejmuje działania zmierzające do poprawy stanu wyżywienia, a naczelnym zadaniem jest troska o zdrowie najmłodszych i przeciwdziałanie pladze otyłości wśród dzieci – mówi Adam Bogacz z Rady Promocji Żywności Prozdrowotnej.

Źródło: RPŻP