Zbyt mało pszczół miodnych w Europie

Według ostatnich badań naukowców z uniwersytetu w Reading, liczba pszczół miodnych w 41 krajach Europy w latach 2005-10 była pięć razy mniejsza niż potrzeba, aby zapylić uprawiane tam rośliny.

Brakuje około 7 miliardów pszczół. Dziko występujące owady zapylające, czyli głównie trzmiele, owady bzygowate i pszczoły samotnice, nie są w stanie zapełnić tej luki, chociaż w wielu krajach coraz bardziej polega się na nich. Polityka rolna Unii Europejskiej oraz rozwój produkcji biopaliw spowodowały, że w omawianym czasie zwiększył się areał uprawy roślin wymagających zapylania. Chociaż liczba kolonii pszczół ogółem w Europie w latach 2005-10 zwiększyła się o 7%, to aby zapylić uprawy brakuje ich w ponad połowie krajów, między innymi w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech i we Włoszech. W Wielkiej Brytanii istnieje tylko ¼ pszczół koniecznych do zapylenia obecnie uprawianych roślin. Gorsza sytuacja panuje tylko w Mołdawii. Konieczna jest wspólna dla całej Europy strategia wspierająca rozwój dziko żyjących owadów zapylających i zachowania ich habitatu.
(Źródło: AgE)