Zarządzanie w agrobiznesie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie rozpoczęła rekrutację na studia MBA “Zarządzanie w agrobiznesie”.

Trzysemestralne studia podyplomowe adresowane są do właścicieli firm, dużych gospodarstw oraz menedżerów i specjalistów, których obecne lub przyszłe stanowisko wymaga kompetencji w zakresie nowoczesnego zarządzania.

– Oferujemy bardzo ciekawy program, kładziemy nacisk na praktykę. Przynajmniej połowa czasu nauki ma formę “nauczania poprzez działanie” zgodnie z cyklem Kolba. Liczna grupa naszych wykładowców (ponad 40%) to praktycy – informuje Biuro Prasowe SGGW.

Program studiów posiada akredytację europejskiego konsorcjum uczelni rolniczych ICA. Zajęcia odbywają się w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych (9 zjazdów w semestrze). Kadrę stanowią wykładowcy z SGGW, z uniwersytetów z Holandii, Wielkiej Brytanii i USA oraz praktycy.

Źródło: SGGW

Opracował: Krzesimir Drozd