Zakład biomasy w Łowyniu

21 czerwca 2013 r. w Łowyniu (gmina Międzychód) Prezes Zarządu Spółki Green Energia Polska Mariusz Kulka dokonał uroczystego otwarcia nowoczesnego zakładu produkcyjnego, wieńcząc tym samym prowadzony od 2012 roku proces inwestycyjny.

Na otwarcie w zakładu przybyło ponad stu gości, w tym przedstawiciele władz samorządowych i lokalnych: Przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubuskiego Tomasz Możejko, Starosta Powiatu Międzychodzkiego Julian Mazurek, Burmistrz Międzychodu Tomasz Musiał oraz Sołtys wsi Łowyń Jerzy Matalewski. W otwarciu uczestniczyli również przedstawiciele inwestora, przedsiębiorcy współuczestniczący w procesie inwestycyjnym, dostawcy surowca oraz media.
Licznie zgromadzeni goście mieli okazję zwiedzić zakład oraz zapoznać się z funkcjonowaniem zainstalowanej linii produkcyjnej, której innowacyjna konstrukcja umożliwia zmniejszenie odpadu w procesie produkcji nawet o połowę (do 7–8%).
Zastosowane w zakładzie rozwiązania umożliwiają przetworzenie do 2500 ton surowca w ciągu miesiąca, czyli nawet 83 tony dziennie. Technologia zastosowana w Zakładzie pozwala na wykorzystywanie surowca, będącego w granicznym stanie wilgotności (nawet do 20%), co stanowi szansą na sprzedaż słomy dla dostawców, którym z powodu zbyt dużej wilgotności surowca nie udało się znaleźć nabywcy dla swoich produktów. Wykorzystanie w Zakładzie odpadów produkcji rolniczej w postaci słomy sprawia, iż produkowana energia jest energią całkowicie ekologiczną. Na pytania zgromadzonych gości, dotyczące konstrukcji i funkcjonowania linii produkcyjnej udzielał odpowiedzi Dariusz Jońca – Dyrektor Techniczny Green Energii Polska.
Nowa inwestycja to:
  • stworzenie ekologicznego produktu spełniającego najwyższe standardy
  • zwiększenie efektywności produkcji poprzez innowacyjne technologie
  • dostosowanie produktu do dyrektyw Unii Europejskiej dotyczących odnawialnych źródeł energii
  • stworzenie nowych miejsc pracy oraz wsparcie lokalnego rynku
W 2011 roku Green Energia Polska pozyskała dofinansowanie za pośrednictwem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach działania 123 „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” PROW 2007–2013, co pozwoliło na stworzenie innowacyjnego zakładu produkcyjnego. Inwestorzy liczą, iż realizacja inwestycji przyczyni się do ożywienia gospodarczego rejonu. Jeszcze w tym roku w Zakładzie planuje się zatrudnienie kilkudziesięciu osób.
Źródło: Green Energia Polska