Z rekomendacją ministra

Beautiful pink rhododendron flowers

Ministerstwo Rolnictwa i  Rozwoju Wsi zarekomendowało  do dobrowolnego stosowania opracowane przez Związek Szkółkarzy Polskich „Zalecenia jakościowe dla ozdobnego materiału szkółkarskiego”. Resort rolnictwa zachęca wszystkich zainteresowanych do ich stosowania.

Dokument dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie Związku Szkółkarzy Polskich (www.zszp.pl). Ma to na celu zapewnienie wysokiej jakości materiału rozmnożeniowego roślin ozdobnych. Rekomendacja wychodzi naprzeciw wysokim oczekiwaniom konsumentów w zakresie jakości roślin ozdobnych.

– Zalecenia są obecnie jedynymi aktualnymi i szeroko rozpowszechnionymi w kraju wytycznymi regulującymi kwestie jakości roślin ozdobnych, z których mogą korzystać zarówno odbiorcy roślin, jak i ich producenci. Zalecenia mają na celu określenie i wdrożenie parametrów jakościowych roślin ozdobnych, przeznaczonych na zakładanie i utrzymanie zieleni zarówno w przestrzeni prywatnej, np.  na tarasach i w ogródkach przydomowych, jak i w przestrzeni publicznej − w parkach, ogrodach, na skwerach, w granicach pasów drogowych miast, czy też wzdłuż dróg i autostrad – informuje Biuro Prasowe MRiRW.

Jak ustaliliśmy zalecenia  te zostały opracowane przez zespół szkółkarzy posiadających wiedzę i wieloletnie doświadczenie w produkcji roślin ozdobnych oraz naukowców. Opracowanie uzyskało pozytywną opinię jednostek naukowych, takich jak Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa oraz Katedra Ochrony Środowiska Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Źródło: MRiRW