Wołowina tanieje

W Unii Europejskiej notuje się spadek cen wołowiny.

W lipcu br. cena referencyjna wołowiny (młode bydło kl. A R3) dla Unii osiągnęła pułap 372,33 EUR za 100 kg (roczny spadek na poziomie -1,1%), jak wynika z danych Komisji Europejskiej. W Polsce cena młodego bydła kl. A R3 kształtowała się na poziomie około 292 EUR za 100 kg, tj. była o 10,2% niższa niż w lipcu 2012 roku. 
W ciągu miesiąca średnia cena referencyjna wołowiny dla Wspólnoty obniżyła się o 1,2%. Spadki cen zanotowano w większości krajów Unii. Największy miesięczny spadek cen odnotowano odpowiednio w Irlandii (-16,5%), Grecji (-5,9%), na Słowacji (-5,1%), we Francji (-3,7%), w Danii (-2,0%), Luksemburgu (-2,0%), Polsce (-1,8%), Holandii (-1,8%), Wielkiej Brytanii (-1,5%), Czechach (-1,4%), Szwecji (-1,3%) oraz w Niemczech (-1,3%). Ceny wzrosły jedynie w Słowenii
(+1,7%) oraz w Hiszpanii (+15,9%).
(mat)