Więcej polskiego drobiu w Chinach

Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza otworzyła na oścież drzwi dla eksportu polskiego mięsa drobiowego do Chin, podpisując tydzień temu ramowe porozumienie o współpracy z Chińskim Stowarzyszeniem Kontroli i Kwarantanny Towarów Importowanych oraz Eksportowanych (CIQA).

Porozumienie to ułatwia nam relacje i skraca drogę administracyjną do Państwa Środka. W ubiegłym roku wartość eksportu produktów drobiowych z Polski do Chin wyniosła ponad 105 mln zł, przy ogólnej wartości importu drobiu do tego kraju na poziomie prawie 7 mld zł. Widzimy ogromny potencjał we współpracy z Chinami, dlatego też już od kilku miesięcy wspólnie pracowaliśmy nad stworzeniem memorandum dotyczącego współdziałania pomiędzy naszymi krajami. Dla wspólnych relacji bardzo istotna była także wizyta przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinping oraz czołowych przedstawicieli rządu chińskiego, którzy podczas pobytu w Polsce podpisali szereg porozumień dotyczących współpracy pomiędzy Polską a Chinami, m.in. memorandum o współpracy w sprawie kontroli substancji niepożądanych w produktach drobiowych przeznaczonych do eksportu. Na mocy tego dokumentu Polska zobowiązuje się do utrzymywania bezpieczeństwa produktów drobiowych przeznaczonych na eksport do Chin, będzie też porozumiewać się ze stroną chińską w sprawie standardów dotyczących kontroli substancji niepożądanych oraz procedur zarządzania ryzykiem produktów drobiowych dla potrzeb bezpieczeństwa produktów drobiowych. Komunikację na tym polu na pewno ułatwi porozumienie podpisane przez nas tydzień temu w Szanghaju. Obecnie polski drób jest jednym z najbardziej bezpiecznych i jakościowych mięs eksportowanych do Chin. Szacuje się, że dzięki powyższym porozumieniom oraz zwiększeniu liczby zakładów uprawnionych do sprzedaży, eksport produktów drobiowych do Chin może wzrosnąć nawet 10-krotnie, czyli z obecnych 100 mln zł do 1 mld zł – informuje Łukasz Dominiak, Dyrektor Generalny Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej. 

    Krajowa Rada Drobiarstwa  działa nieprzerwanie od 25 lat i zrzesza blisko 70 członków reprezentujących hodowlę, reprodukcję i wylęgi, produkcję towarową drobiu i jaj, a także produkcję i sprzedaż mięsa drobiowego oraz jego przetworów i jaj konsumpcyjnych, produkcję pasz dla drobiu, produkcję towarzyszącą. Podmioty zrzeszone w KRD-IG posiadają łącznie blisko 70% udziału w rynku krajowym oraz około 90% udziału w eksporcie. KRG-IG prowadzi szeroką działalność dydaktyczną i naukową związaną z sektorem drobiarskim.

Celem działalności KRD-IG jest m.in. stały rozwój i unowocześnianie polskiego drobiarstwa, ochrona interesów hodowców i producentów drobiu oraz przetwórców mięsa drobiowego, ich integracja, reprezentowanie krajowego drobiarstwa wobec władz państwowych i organizacji pozarządowych.

Ponadto na podstawie upoważnienia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi KRD-IG podejmuje zadania z zakresu konstrukcji i realizacji programów hodowlanych, wykonywania oceny wartości użytkowej i hodowlanej drobiu, prowadzenia ksiąg hodowlanych i rejestrów mieszańców drobiu.