W zakresie handlu detalicznego

W Centrum Doradztwa Rolniczego Odział w Radomiu w dniach 1 – 2 marca 2017 roku odbędzie się szkolenie nt. “Uruchamianie działalności produkcji żywności przetworzonej – aspekty prawne, wymagania weterynaryjne, sanitarne, obowiązki prawa podatkowego” w zakresie rolniczego handlu detalicznego”.

Skierowane jest ono przede wszystkim do doradców, przedstawicieli Izb Rolniczych zajmujących się problematyką możliwości prowadzenia produkcji i sprzedaży żywności z gospodarstw rolnych i związanych z tą działalnością wymagań prawa żywnościowego w zakresie, wymagań sanitarnych i weterynaryjnych.

Wykładowcami na szkoleniu będą także przedstawiciele MRiRW, GIJHARS, GIW oraz GIS, którzy przedstawią zagadnienia związane z prowadzenie działalności rolniczego handlu detalicznego zgodnie ze swoimi kompetencjami. Mając na uwadze złożoność zagadnień dotyczących wprowadzanej, nowej formy działalności sprzedaży żywności wyprodukowanej przez rolników udział w szkoleniu doradców, przedstawicieli Izb Rolniczych, na którym zagadnienia dotyczące rolniczego handlu detalicznego będą prezentowali przedstawiciele służb nadzorujących będzie bardzo dobrą okazją do wyjaśnienia i interpretacji regulacji zawartych w ww. ustawie.

Szkolenie rozpocznie się o godzinie 10.00 w Centrum Doradztwa Rolniczego Odział w Radomiu ul. Chorzowska 16/18. Koszty dydaktyczne szkolenia pokrywa CDR. Jednostka delegująca uczestnika pokrywa koszty uczestnictwa w szkoleniu tj. wyżywienia, noclegu, dojazdu do CDR O/Radom – informuje CDR.

Źródło: CDR