W SGGW powstanie Weterynaryjne Centrum Badawcze

Na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej w warszawskim SGGW powstanie Weterynaryjne Centrum Badawcze (WCB). Prowadzone tam badania nad zwierzętami będą stanowiły punkt wyjścia do badań nad ludźmi. W ramach projektu zakupiona zostanie niezbędna aparatura oraz powstaną laboratoria analityczne i badawcze. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego inwestycja otrzyma unijne dofinansowanie w wysokości ponad 10,2 mln zł.

Weterynaryjne Centrum Badawcze (WCB) to zintegrowany zespół laboratoriów do badań na zwierzętach użytkowych, tj. świnie, bydło, owce i kozy. Będą prowadzone w nim badania na styku medycyny i weterynarii, w zakresie fizjologii i patofizjologii zwierząt oraz badania chorób i schorzeń stanowiących zagrożenie dla zdrowia publicznego. Będą to zarówno badania podstawowe m.in. w zakresie nauk biomedycznych, medycznych i weterynaryjnych, ale także badania nad lekami, suplementami diety i dodatkami do pasz dla zwierząt w ramach realizowanych projektów naukowych. Centrum będzie także prowadzić działalność edukacyjną w ramach realizacji zadań dydaktycznych.

Dzięki utworzeniu Centrum na Mazowszu powstanie ogólnopolska, unikatowa baza do realizacji badań eksperymentalnych nad szeroko pojętym zdrowiem publicznym, w zakresie nie tylko weterynarii, ale także medycyny – zwierzęta gospodarskie będą traktowane jako model człowieka.

Prowadzone będą m.in. eksperymentalne badania na temat patogenezy chorób oraz schorzeń zwierząt i ludzi. Jednym z takich projektów zgłoszonych do realizacji są badania nad „Syndromem X na modelach zwierzęcych świni i szczura ze zdiagnozowanym IUGR (wewnątrzmacicznym zahamowaniem wzrostu płodu), wywołanym IUGR poprzez energetyczne niezbilansowanie diety ciężarnej matki”, z możliwością przeniesienia wnioskowania na ludzi. Szczegóły realizowanych projektów dotyczyć będą badań nad funkcją poszczególnych układów organizmu (szczególnie układu pokarmowego), badań neurohormonalnych, metabolizmu, ekspresji genów, portretów transkryptomicznych, jak i opracowanych metod terapii i oceny ich skuteczności.

Tytuł projektu: Aparatura WCB (Weterynaryjne Centrum Badawcze)
Całkowita wartość projektu: 12 738 501,83 zł
Kwota dofinansowania: 10 266 941,75 zł
Beneficjent: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Źródło: UMWM

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności