Utrzymać rekompensaty wodno-środowiskowe na dotychczasowym poziomie

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do Prezes Rady Ministrów oraz Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o utrzymanie na dotychczasowym poziomie rekompensat wodno-środowiskowych dla hodowców ryb karpiowatych i udostępnienia środków w ramach uruchomienia kolejnych dodatkowych pakietów pomocy.

Zdaniem samorządu rolniczego kwota 50 994 168 euro przeznaczona na realizację Działania 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe PO „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 jest niewystarczająca na zapewnienie przez rybaków śródlądowych usług środowiskowych.

W ocenie izb rolniczych  te usługi, przy jednoczesnym ograniczeniu produkcji, wymagają nakładów inwestycyjnych oraz pokrycia dodatkowych kosztów bieżących (wapnowanie, koszenie grobli, koszenie roślinności wynurzonej, produkcji dodatkowych gatunków, utrzymanie ścieżek edukacyjnych,) ponoszonych przez właścicieli oraz dzierżawców stawów. Rekompensaty wodno-środowiskowe mają na celu zabezpieczenie właśnie funkcji pozaprodukcyjnych, przy jednoczesnym utrzymaniu rentowności prowadzenia gospodarstw przez ich użytkowników.

– Brak rekompensat wodno-środowiskowych na odpowiednim poziomie przyczyni się do degradacji gospodarstw rybackich  w kraju, a także znaczącego pogorszenia środowiska naturalnego z żyjącymi tam prawnie chronionymi gatunkami zwierząt i roślin. Rekompensaty mają być kontynuacją działań wodno-środowiskowych podjętych w poprzednim okresie programowania –  informuje KRIR.

Źródło: KRIR