Sprawdzony drób

Branża drobiarska w Polsce przeżywa rozkwit. Jakie wyzwania czekają na hodowców i producentów w najbliższym czasie pytamy Mirosława Słowińskiego, profesora Wydziału Nauk o Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Profesor Mirosław Słowiński:Obserwowany w ostatnim czasie w Polsce wzrost konsumpcji i eksportu mięsa drobiowego jest zjawiskiem korzystnym zarówno dla hodowców, jak i dla zakładów zajmujących się przetwórstwem. Jednak, jak podaje Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, w 2011 roku nastąpił niewielki spadek spożycia mięsa drobiowego w gospodarstwach domowych, wzrosło natomiast w gastronomii i jednostkach sektora publicznego. Hodowcy i producenci mięsa drobiowego powinni więc wzmóc swoje działania w kierunku zachęcenia gospodarstw domowych do większych zakupów. Można to zrobić obniżając cenę i/lub podnosząc jakość. Jak wiemy pierwsza droga jest niemożliwa do realizacji z powodu i tak bardzo niskiej rentowności tego sektora. Pozostaje więc poprawa jakości mięsa drobiowego i przekonanie do niego konsumentów.

– Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom konsumentów, stworzono system Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP. Jakie korzyści jako konsumenci mamy, wybierając mięso drobiowe oznaczone certyfikatem systemu QAFP?
Profesor Mirosław Słowiński: Wybierając mięso drobiowe opatrzone znakiem QAFP mamy gwarancję, że cechuje się ono wysoką jakością, a wytworzone z niego potrawy będą smaczne, oczywiście jeśli zastosujemy prawidłową obróbkę. System ten gwarantuje, że każda porcja zapakowanego mięsa drobiowego będzie miała taką samą jakość tzn. barwa, smak, zapach i konsystencja będą typowe dla mięsa drobiowego wysokiej jakości. 

– Jakie warunki muszą spełnić hodowcy i producenci, aby uzyskać certyfikat QAFP?
Profesor Mirosław Słowiński: Szczegółowe wymagania zawarte są w Zeszycie Branżowym dotyczącym kulinarnego mięsa z piersi kurcząt i indyków oraz tuszki i elementów młodej polskiej gęsi owsianej. Podam tutaj kilka szczegółów, a osoby zainteresowane odsyłam do materiału źródłowego (dostępny na stronie www.sprawdzonydrob.pl). Żywienie drobiu powinno być prowadzone przy wykorzystaniu dobrze zbilansowanych pasz, dostosowanych w zakresie składu i ilości do wieku ptaków. Pasze mogą zawierać dozowane witaminy, związki mineralne i inne dodatki. Bezwzględnie nie wolno stosować antybiotykowych i hormonalnych stymulatorów wzrostu. Na fermie muszą być dostępne informacje dotyczące źródeł zakupu pasz, produktów leczniczych i piskląt, pozwalające na prześledzenie historii stada, sprawdzenie używanych środków ochrony przed szkodnikami oraz identyfikację środków do mycia i dezynfekcji obiektów i urządzeń technologicznych. Warunkiem koniecznym systemu QAFP jest przestrzeganie dobrostanu ptaków. W tym zakresie zagwarantowanie m.in. właściwego oświetlenia i wentylacji kurników, przestrzeganie wymogów prawa dotyczących zagęszczenia drobiu. Obsługa musi być przeszkolona w tym zakresie. System zabrania, w okresie co najmniej 3 tygodni przed planowanym ubojem, stosowania w paszach składników wpływających na cechy sensoryczne mięsa. Konieczne jest także na 2 tygodnie przed ubojem przebadanie stada w kierunku występowania Salmonelli. Także transport ptaków do rzeźni musi zagwarantować dobrostan ptaków, minimalizować zmęczenie i stres bo są to główne przyczyny późniejszej gorszej jakości mięsa. 

System określa także szczegółowe zasady uboju ptaków i obróbki poubojowej tuszek i mięsa. Na szczególne podkreślenie zasługuje wymóg sprzedaży mięsa w systemie QAFP tylko zapakowanego. Najlepiej metodą MAP. System nie dopuszcza sprzedaży mięsa tzw. luzem. Gwarantuje to jego dłuższą trwałość i wyższą jakość. 

– Wszyscy wiemy, że na smak mięsa znaczący wpływ ma sposób karmienia. Często pojawiają się plotki o karmieniu drobiu hormonami. Czym karmiony jest drób hodowany zgodnie z zaleceniami systemu QAFP?
Profesor Mirosław Słowiński: Należy jeszcze raz podkreślić zakaz stosowania w żywieniu drobiu na 3 tygodnie przed planowanym ubojem składników, które mogą wpływać na smakowitość mięsa. W przypadku młodej gęsi owsianej o okresie odchowu musi ona być żywiona paszami zawierającymi śruty zbożowe wzbogacone śrutami roślin wysokobiałkowych (np. soi), dodatki mineralno-witaminowe oraz pociętą zielonkę. W okresie tuczu, trwającym 21-24 dni, gęsi muszą otrzymywać ziarno owsa bez dodatku innych zbóż i zielonek do woli oraz w oddzielnych karmidłach mieszankę mineralną. 

– Skąd pomysł na taki system jakości jak QAFP? Wiemy, że polscy producenci mięsa drobiowego i tak muszą stosować wyśrubowane normy, jakich przestrzega się w Unii Europejskiej. Czy uważa Pan, że to przynosi rezultaty i daje konsumentom poczucie bezpieczeństwa?
Profesor Mirosław Słowiński: System QAFP dotyczy jakości żywności. Cała żywność dostępna na rynku musi być bezpieczna. Za to odpowiadają jej producenci. Żywność wyprodukowana zgodnie z zasadami QAFP jest żywnością o wysokiej i stabilnej jakości. Każda partia produkcyjna, każde opakowanie musi charakteryzować się wysoką jakością, a więc odpowiadać na potrzeby konsumenta. W moim odczuciu konsumenci są zainteresowani żywnością o wysokiej, gwarantowanej  jakości i są gotowi zapłacić za nią trochę wyższą cenę. Dowodem na to jest fakt coraz większego zainteresowania konsumentów żywnością certyfikowaną i „wchodzenie” do systemu coraz większej liczby producentów. Gdyby nie było zapotrzebowania rynkowego nikt nie podejmowałby dodatkowych, wymagających dużej staranności działań.

Kampania Nowa Jakość w Drobiarstwie

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności