SERiA w Bydgoszczy o agrobiznesie

Konferencja

W dniach 5-7 września 2017 r. Bydgoszcz stanie się polską stolicą agrobiznesu. A to za sprawą XXIV Kongresu Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, który w tych właśnie dniach jest tam zaplanowany.

Tematem kongresu w tym roku będzie „Wyzwania dla rozwoju agrobiznesu i obszarów wiejskich”, a obrady w jego ramach będą prowadzone w pięciu sekcjach tematycznych:

  1. Przewagi konkurencyjne agrobiznesu i obszarów wiejskich.
  2. Kapitał intelektualny i społeczny w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.
  3. Bezpieczeństwo żywnościowe i środowiskowe we współczesnym agrobiznesie.
  4. Wykluczenia i inicjatywy społeczne na obszarach wiejskich.
  5. Skutki polityki spójności na obszarach wiejskich.
  6. Sekcja anglojęzyczna.

W trakcie każdej sekcji będą poruszane najbardziej aktualne zagadnienia, problemy, jak również ich możliwe rozwiązania. Organizatorami kongresu są Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy oraz Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki, wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz, starosta bydgoski Wojciech Porzych, prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski i rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy profesor dr hab. inż. Tomasz Topoliński. Merytorycznie wydarzeniu patronują Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział Regionalny w Toruniu, Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy, Agro Klaster Kujawy – Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju.

Wiadomości Rolnicze Polska są patronem medialnym XXIV Kongresu Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu.

Źródło foto: www.seria.com.pl