Samorząd rolniczy wnioskuje

Krajowa Rada Izb Rolniczych zwróciła się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rozważenie możliwości zmiany przepisów w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego, polegających na zwiększeniu powierzchni sprzedaży działki rolnej bez zgody Agencji Nieruchomości Rolnej z 0,30 ha do 2,00 ha.

Nadmieniono, że art. 1a ust. 1 pkt b ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, zezwalający na sprzedaż gruntów rolnych o pow. mniejszej niż 0.30 ha jest sprzeczny z art. 93 ust 2a ustawy o gospodarce nieruchomościami – nie zezwala na wydzielenie działki rolnej mniejszej niż 0,30 ha.

Zdaniem izb rolniczych konieczna jest również zmiana przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie kwalifikacji rolniczych, uznając pracę dzieci rolników staż pracy w rolnictwie, (staż pracy wynikający z Ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, art. 20 pkt 2), co umożliwi udział w przetargach na dzierżawę czy sprzedaż nieruchomości rolnych na równych zasadach wszystkim rolnikom, planującym zarówno tworzenie jak i powiększenie gospodarstwa.

Samorząd rolniczy wnioskuje też o wyznaczenie przez resort rolnictwa dużych gospodarstw rolnych, w których uczniowie, studenci mogliby odbywać praktyki rolnicze i objęcie tych gospodarstw ulgą – wsparcie finansowe z budżetu państwa. Wyznaczenie takich gospodarstw spowoduje poprawę jakości nauki zawodu rolnika, odbywanie praktyki zawodowej w gospodarstwie rodziców nie wnosi nowych doświadczeń.

Źródło: KRIR