Rynek mięsa – 23 sierpnia 2015

DRÓB RZEŹNY – SKUP Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
kurczęta typu brojler 3 633,1 -2,5
indory 5 958,5 -0,5
indyczki 5 670,2 -0,2
kaczki typu brojler 4 649,4 2,7
gęsi typu brojler    
gęsi tuczone 7 380,6 -0,7
DRÓB – SPRZEDAŻ w zakładach drobiarskich Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
tuszki kurcząt patroszonych bez szyj 5 964 -3,1
tuszki kurcząt patroszonych z szyjami 5 715 1,1
tuszki indyków patroszonych 8 971 0,5
ćwiartki z kurczaka 3 711 -0,5
skrzydła z kurczaka 4 989 -1,4
filety z piersi kurczaka 14 565 1,1
nogi z kurczaka 6 226 -2,2
podudzia z kurczaka 6 284 -2,6
uda z kurczaka 5 894 -1,0
filety z piersi indyka 18 675 1,4
skrzydła z indyka 5 635 -1,3
udźce z indyka 8 995 0,5
podudzia z indyka 4 265 3,3
wątroby z kurczaka 2 782 0,9
wątroby z indyka 4 414 -2,2
DRÓB – SPRZEDAŻ mięsa luzem Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
tuszki kurcząt patroszonych bez szyj 5 963,6 -3,1
tuszki kurcząt patroszonych z szyjami 5 637,9 1,7
tuszki indyków patroszonych 8 970,9 0,5
ćwiartki z kurczaka 3 623,3 -0,8
skrzydła z kurczaka 4 852,7 -2,1
filety z piersi kurczaka 14 514,0 1,5
nogi z kurczaka 6 011,6 1,4
podudzia z kurczaka 5 684,5 0,3
uda z kurczaka 5 451,7 1,5
filety z piersi indyka 18 831,4 1,9
skrzydła z indyka 5 555,0 -1,1
udźce z indyka 8 944,4 0,7
podudzia z indyka 4 173,5 2,9
wątroby z kurczaka 2 599,7 1,0
wątroby z indyka 4111,9 -2,8
WOŁOWINA – SKUP Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
bydło 8-12 miesięcy 12 469 2,05
byki 12-24 miesiące 12 874 0,81
byki powyżej 24 miesięcy 12 823 0,31
wolce do 12 miesięcy
krowy 9 769 1,07
jałówki 12 117 0,27
WOŁOWINA – SPRZEDAŻ Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
ćwierci byków do 2 lat 12 588 0,8
krów rzeźnych 9 356 2,0
CENY BYDŁA ŻYWEGO W HURCIE Aktualna cena za sztukę Tygodniowa zmiana w %
byczki od 8 dni do 4 tygodni – typ mleczny 501,60 -8,9
byczki od 8 dni do 4 tygodni – typ mięsny 829,84 1,2
młode bydło opasowe od 6-12 miesięcy b.d. b.d.
CENY BYDŁA NA TARGOWISKACH Aktualna cena za kg Tygodniowa zmiana w %
cielęta 60-100 kg 11,23 3,3
młode bydło opasowe 6,54 2,3
krowy wybrakowane 4,25 -0,2
BARANINA – SKUP Cena w CZERWCU za tonę Miesięczna zmiana w %
17,1-24 kg 8 790 -2,4
24,1-31 kg 8 629 2,7
31,1 – 36 kg 7 498 -1,5
36,1-40 kg 7 882 0,2
Średnia 17,1-40 kg 8 451 -1,2
WIEPRZOWINA – SKUP Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
klasa S 5 763 -0,55
klasa E 5 683 -0,51
klasa U 5 254 -0,58
klasa R 4 845 -0,70
klasa O 4 289 -1,83
klasa P 3 489 -1,43
S-P razem 5 592 -0,55
WIEPRZOWINA – SPRZEDAŻ Aktualna cena za tonę Tygodniowa zmiana w %
półtusze wieprzowe 6 281 -0,4
schab środkowy z kością 11 280 -1,16
szynka gotowana 16 039 -5,49
kiełbasa toruńska 10 069 1,00
prosięta na targowiskach (za sztukę) 145,46 -2,3
źródło: MRiRW