Rynek jaj spożywczych – 22 czerwca 2015

Sprzedaż jaj w zakładach pakowania Aktualna cena za 100 szt Cena ubiegłotygodniowa za 100 szt Zmiana w %        
Jaja spożywcze kl. A XL 42,60 43,00 -0,9        
Jaja spożywcze kl. A L 34,10 32,80 4,0        
Jaja spożywcze kl. A M 30,30 29,40 3,1        
Jaja spożywcze kl. A S 22,70 23,30 -2,6        
źródło: MRiRW