Rośnie bezpieczeństwo żywnościowe w Polsce

Światowy Indeks Bezpieczeństwa Żywnościowego to narzędzie badające osiągalność cenową, dostęp do żywności oraz jej jakość i bezpieczeństwo w 109 krajach, na podstawie analizy 28 czynników. Polska osiąga coraz lepsze wyniki w zakresie jakości i bezpieczeństwa żywności.

Zgodnie z najnowszą aktualizacją Światowego Indeksu Bezpieczeństwa Żywnościowego zajmuje 26 miejsce na świecie, z wynikiem o blisko 2 punkty wyższym niż rok temu. Największą poprawę nasz kraj uzyskał w obszarze udziału wydatków na żywność w domowym budżecie, gdzie zanotowano wzrost o ponad 20 punktów. Najwyższe noty uzyskaliśmy w takich obszarach jak: programy wspierające bezpieczeństwo żywnościowe, dostęp rolników do finansowania, standardy żywienia czy bezpieczeństwo żywności.
 
Nieznacznie natomiast obniżyła się punktacja Polski w obszarze dostępu do żywności.
Pierwsze miejsce w Indeksie niezmiennie zajmują Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, a na drugim miejscu znajduje się Austria. Jeśli zaś chodzi o kraje sąsiadujące z Polską, to lepszy wynik uzyskały tylko Niemcy (8 pozycja) i Republika Czeska (23 miejsce).
 
Bezpieczeństwo żywnościowe to jedno z najważniejszych globalnych wyzwań współczesnego świata. Każdego roku liczba ludności rośnie o 75 mln. Szacuje się, że populacja światowa może osiągnąć 9 miliardów w niespełna cztery dekady. Indeks pozwala śledzić globalne zmiany, które wpływają na bezpieczeństwo żywnościowe. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu kompleksowych wskaźników, które są stale aktualizowane. 
 
Światowy Indeks Bezpieczeństwa Żywnościowego – narzędzie, które dokładnie przedstawia problem bezpieczeństwa i cen żywności na świecie, jest dostępne pod adresem http://www.foodsecurityindex.eiu.com.