Rosjanie coraz chętniej importują z Turcji

Turcja staje się powoli ogromnym konkurentem dla hiszpańskiego rynku owoców i warzyw – zwłaszcza jeśli chodzi o ich eksport na rynki pozaunijne. Przede wszystkim chodzi tu o rynek rosyjski, na który dostawy owoców i warzyw z Turcji corocznie wzrastają.

W ostatnich latach dostawy niektórych produktów rolnych z Turcji do Rosji zdecydowanie przewyższyły dostawy z państw Unii Europejskiej. Na przykład dostawa warzyw z Turcji na rynek rosyjski jeszcze w roku 2004 to jedynie 115,7 tys. ton, podczas gdy w roku 2012 wielkość ta przekroczyła 492,0 tys. ton.
Obecnie Turcja to 11 na świecie największy eksporter owoców i warzyw świeżych – w minionym roku wielkość ta przekroczyła 2,95 mln ton, przy czym 2,0 mln ton stanowił eksport samych owoców, a pozostałe 947,0 tys. ton warzyw. Poza tym w minionym roku Turcja zajmowała szóste miejsce wśród największych światowych producentów owoców i warzyw z wynikiem 45,9 mln ton z czego 26,09 mln ton stanowiła produkcja warzyw, a 19,8 mln ton owoców.
(Źródło: FAMMU/FAPA)