Rolnicze protesty – blokada drogi wjazdowej do Jeleniej Góry

Związek Zawodowy Rolników Rzeczypospolitej ,,Solidarni’’ nie zgadzając się z brakiem ogłoszenia klęski żywiołowej na obszarze całej Polski oraz naruszeniem zasad równości w zakresie szacowania szkód u wszystkich rolników, zamierza w dniach 7 – 9 września 2018 roku w ramach protestu zablokować drogę wjazdową do Jeleniej Góry na wysokości wsi Kaczorów.

Jak zapowiadają protestować będzie ok. 200 osób, a na drogę wyjedzie ok. 100 pojazdów rolniczych i osobowych, które skutecznie będą blokować i spowalniać ruch.

– 7 września, rolnicy – widzimy się w Kaczorowie. Podstawowym postulatem jest brak szacowania strat u wszystkich rolników. Domagamy się: ogłoszenia klęski żywiołowej, wprowadzenia Państwowej Inspekcji Kontroli Jakości Żywności,  budżetu na poziomie 1% PKB na rolnictwo, to jest 19 miliardów. Dość oszukiwania rolników i konsumentów – mówi Marcin Bustowski, przewodniczący Związku Zawodowego ,,Solidarni’’.

Źródło: ZZR RP ..Solidarni’’