Prognoza bilansu zbóż w sezonie 2014/ 15

W opublikowanym 26. czerwca br. raporcie Międzynarodowa Rada Zbożowa (IGC – International Grains Council) podniosła swoją prognozę produkcji zbóż na świecie w sezonie 2014/ 15 do 1949 mln t (bez ryżu). W maju oczekiwano, że wyniesie ona 1937 mln t.

Gdyby sprawdziły się obecne prognozy, wówczas produkcja byłaby o 1,6% niższa niż w sezonie 2013/ 14, kiedy według szacunków wyniosła 1980 mln t. Mimo oczekiwanej niższej produkcji, bilans zbóż nie wygląda wcale na napięty. Gdyby nawet wyprodukowano o blisko 32 mln t mniej ziarna, to wg IGC w nowy sezon wejdziemy z zapasami o 62 mln t wyższymi niż na początku sezonu 2013/ 14.
 
Oznacza to, że podaż, rozumiana jako suma produkcji i zapasów początkowych, będzie nawet o 30 mln t większa niż w sezonie 2013/14 i wyniesie 2348 mln t. Oczywiście sam w sobie wzrost podaży nie jest niczym nadzwyczajnym. Jeśli jednak sprawdzą się obecne prognozy IGC mówiące o wzroście zużycia zbóż jedynie o 18 mln t do 1937 mln t, po raz kolejny produkcja będzie przewyższała zużycie i zapasy na koniec sezonu znów wzrosną.
Obecnie IGC prognozuje, że relacja zapasów na koniec sezonu 2014/ 15 do zużycia w tym sezonie wyniesie 21,3%. Oznacza to, że relacja ta byłaby wyższa niż w sezonie 2013/ 14, kiedy według obecnych prognoz wyniesie 20,8%. Jednocześnie byłaby to najwyższa jej wartość od sezonu 2009/ 10. Gdyby wnioskować tylko i wyłącznie na podstawie tej relacji, w sezonie 2014/ 15 można oczekiwać niższych światowych cen zbóż niż w sezonie 2013/ 14.
 
Trzeba jednak pamiętać, że wciąż są to wczesne prognozy, które będą podlegały zmianom w następnych miesiącach. Naszym zdaniem wciąż jest około 20 – 25% prawdopodobieństwa, że produkcja zbóż w sezonie 2014/ 15 będzie nawet większa niż w sezonie 2013/ 14. Oczywiście niewykluczone są˛ również˙ wyraźne zmiany prognoz w dół, np. w przypadku pojawienia się suszy na obszarach uprawy kukurydzy w Stanach  Zjednoczonych lub w Ameryce Południowej.

Jeśli chodzi o poszczególne gatunki zbóż, to IGC prognozuje, że w sezonie 2014/15 produkcja kukurydzy wyniesie 963 mln t i będzie o 1,0% mniejsza niż w sezonie ubiegłym. Największe bezwzględne spadki produkcji oczekiwane są na Ukrainie, w Brazylii i w Stanach Zjednoczonych (po 4 mln t). Największe wzrosty zaś w Argentynie i w Chinach. Z kolei produkcja pszenicy obniżyć się ma o 1,5% do 699 mln t. Największe spadki będą˛ udziałem państw leżących w Ameryce Północnej – produkcja w Kanadzie ma obniżyć się o 9 mln t, a w Stanach Zjednoczonych 3 mln t. U naszych wschodnich sąsiadów, na Ukrainie i w Rosji produkcja ma być łącznie o 3 mln t niższa. Z kolei w przypadku UE, IGC spodziewa się zbiorów o 5 mln t wyższych niż przed rokiem. Co ciekawe, w obecnej prognozie wskaźnik zapasy końcowe do zużycia w przypadku pszenicy ma wynieść 27,8%, czyli tyle samo co w sezonie 2013/ 14. Wyraźna poprawa widoczna jest natomiast w przypadku kukurydzy, dla której wskaźnik wzrasta do 18,9% z 17,8% w sezonie 2013/ 14.
 
(Źródło: BGŻ)